Tiedote, Uutinen

Talentia 70 vuotta: Kasvava ammattiliitto vaatii sosiaalihuollon nostamista terveydenhuollon rinnalle 

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry on kestävällä kasvu-uralla. Talentian 15 000 jäsenen kasvu vuosituhannen vaihteesta on tapahtunut orgaanisesti ilman liittofuusioita. Tuoreen tilaston mukaan kasvua oli Talentiassa viime vuonna prosentuaalisesti kolmanneksi eniten Akavassa. Tänään talentialaisia on liki 26 000.

Viime syksyn HS-vertailussa Talentia oli 30 suurimman ammattijärjestön ykkönen alle 35-vuotiaiden määrässä; heitä oli 38 % liiton työssä olevista jäsenistä. Aktiivinen opiskelijatoiminta yhdistyksissä ja oppilaitosyhteistyö on ollut kasvun moottorina. Talentiaan on viime vuosina liittynyt myös paljon varhaiskasvatuksessa työskenteleviä korkeakoulutettuja sosionomeja.

– Kasvu on mahdollista ammattiyhdistysliikkeessä ja se on todellakin sitä sosiaalialalla, kommentoi Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki Tampereelta, jossa liitto viettää tänään Sosiaalialan asiantuntijapäiviä ja 70-vuotisjuhlaansa.

Julkisen palvelutuotannon vahvistaminen ja asiaturvallisuus kärkenä

Talentia kannattaa sote-palvelujen järjestämistä kuntia laajemmilla itsehallintoalueilla. Uudistuksessa on pidettävä huoli siitä, että yhteys kuntiin jääviin palveluihin säilyy. Julkisella vallalla on oltava resurssit turvata kansalaisille palvelut kaikissa oloissa.

Talentia vaatii, että sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut nostetaan sote-uudistuksessa terveydenhuollon rinnalle. Asiakkaiden ja potilaiden asema on turvattava – ja siinä on kyse paljon muustakin kuin vanhustenhuollon mitoituksista. Lastensuojelun turvaaminen edellyttää asiakastyön mitoitusta lakiin. Suhdeluvuilla kikkailun varhaiskasvatuksessa on loputtava. Työmäärän kohtuullistaminen edellyttää mitoitusta ja lisäresursseja myös muun muassa aikuistyössä, oppilashuollon kuraattorityössä ja vammaispalveluissa.

– Tarvitsemme valtakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnan kokonaisremontin, johon kuuluu resurssien oleellinen lisääminen sekä valvonnan keinojen kehittäminen, sanoo Talentian Ristimäki.

Valinnanvapaus sotessa on ymmärrettävä siten, että asiakas pääsee aidosti osallistumaan itseä koskeviin valintoihin. Yhdessä asiakkaan kanssa laadittu asiakassuunnitelma on keskeinen osa tavoitteellista sosiaalihuollon työtä. Sosiaalipalvelut ovat kansalaisoikeus ja niiden tulee perustua yksilöllisesti arvioituun tarpeeseen.

– Henkilöstön hyvinvointi kertoo paljon palvelujen toimivuudesta, Ristimäki muistuttaa. Sosiaalialan laillistettujen ammattihenkilöiden oikeudenmukainen palkkaus ja hyvä johtaminen turvaavat henkilöstön saatavuuden ja pysyvyyden. Osaava henkilöstö on laadun edellytys.

Lisätiedot: 
Tero Ristimäki, puheenjohtaja
p. 040 583 2657

Lue myös:
Tero Ristimäen blogi: Talentian kasvun vuosikymmenet
www.talentia.fi/blogi/talentian-kasvun-vuosikymmenet

Talentia -lehden juttu: Talentian seitsemän vuosikymmentä
www.talentia-lehti.fi/talentian-seitseman-vuosikymmenta

Talentian eduskuntavaalitavoitteet
www.talentia.fi/eduskuntavaalit