Syksyn työehtosopimusneuvotteluista kohtuullista odottaa balsamia Kiky-sopimushaavoihin

Syksyn työehtosopimusneuvotteluista kohtuullista odottaa balsamia Kiky-sopimushaavoihin

Talentian hallitus käsitteli 9.6. kokouksessaan Talentian alustavia tavoitteita syksyn työehtosopimusneuvotteluihin.

Täsmennyksiä tavoitteisiin tehdään, kun Talentian jäsenilleen teettämä palkkatutkimus valmistuu kesällä ja vientialoilta saadaan päänavaus korotusten tasosta.

– Lähdemme siitä, että julkisen sektorin ja yksityisen sosiaali- ja terveyspalvelusektorin palkankorotusten on oltava vähintään samaa tasoa vientialojen kanssa. Vientialoilla palkkakehitys ei ole sidottu pelkkiin sopimuskorotuksiin, vaan siellä on palkkaliukumia, joita julkisella sektorilla ei käytännössä ole, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

Naisvaltainen julkinen sektori maksoi kovan hinnan maan vientiä, tuottavuutta ja kilpailukykyä edistämään solmitusta Kiky-sopimuksesta. Kun palkankorotustasosta neuvotellaan, on huomioitava työajan pidennys ja lomarahojen leikkaus, jotka johtavat palkan alenemiseen vuosina 2017-2019. Tämän kompensoiminen tulee huomioida tulevissa palkkaratkaisuissa.

– Sosiaalihuollon henkilöstön palkkojen alarajat vaativat tuntuvaa korotusta. Palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaaminen lisää osaltaan myös vetovoimaa sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaista pätevyyttä vaativiin sosiaalihuollon tehtäviin. Korotuksissa on huomioitava sosiaalialan ammattihenkilölain myötä käynnistyneet tehtävärakenteiden ja tehtävien vaativuuden muutokset. Näiden muutosten vuoksi pitää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden palkkahinnoittelua uudistaa, Tero Ristimäki sanoo.

Myös yksityisellä sosiaalipalvelualla on huolehdittava palkkakilpailukyvystä. Valinnanvapauslaki tulee avaamaan sosiaalialan ammattihenkilöille uusia tehtäviä maakuntien sote-keskuksiin ja yksityisiin sote-keskuksiin.

Lisätietoja:

Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki, p. 040 583 2657

Talentian neuvottelujohtaja Paula Tuomola, p. 040 578 5812

Jaa sivu