Tiedote

Suomen päiväkotijärjestelmä pelastettavissa: varhaiskasvatuksen sosionomien ammattitaito hyödynnettävä täysimittaisesti

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa on mahdollista helpottaa merkittävästi. Ratkaisun avain ovat varhaiskasvatuksen sosionomit, joille työ varhaiskasvatuksessa tehdään houkuttelevaksi, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia painottaa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen esitti viime viikolla STT:n haastattelussa varhaiskasvatuslain muuttamista, jotta päiväkoteihin saataisiin riittävästi työvoimaa. Honkosen mukaan varhaiskasvatuksen työvoimapulan taustalla on tehty lakimuutos, joka rajaa sosionomien mahdollisuutta toimia varhaiskasvatuksen tehtävissä.

Talentia on samaa mieltä Honkosen kanssa.

– Varhaiskasvatusjärjestelmä on vaarassa romahtaa vuoteen 2030 mennessä tämän uudistetun varhaiskasvatuslain vuoksi, Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio sanoo.

Lakiuudistuksessa varhaiskasvatukseen erikoistuneilta sosionomeilta vietiin oikeus varhaiskasvatuksen opettajan pätevyyteen. Sosionomiopinnoissa voi valita varhaiskasvatuksen suuntautumisen, mutta laki ei turvaa työllistymistä varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään. Samalla päiväkoteihin ei saada tarpeeksi työntekijöitä.

Jokaiseen varhaiskasvatuksen ryhmään varattava paikka sosionomille

Talentia on esittänyt ratkaisuksi ns. 1+1+1-mallia. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisessa päiväkotiryhmässä on yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja.

Talentian esittämä malli on herättänyt myös vastustusta.

– Emme ole vaatimassa varhaiskasvatuksen ammattilaisten kelpoisuusvaatimusten väljentämistä, vaan että jokaisessa varhaiskasvatusryhmässä on paikka varhaiskasvatuksen sosionomille. Moniammatillisella yhteistyöllä turvataan lasten hyvinvointi ja heidän oikeuksiensa toteutuminen, Jenni Karsio tähdentää.

Erilaiset uramahdollisuudet lisäävät merkittävästi varhaiskasvatusalan houkuttelevuutta. Siksi on tärkeää rakentaa sosionomeille selkeitä koululutuspolkuja esiopettajan, varhaiserityisopettajan ja päiväkodin johtajan tehtäviin.

Ennuste: varhaiskasvatuksen opettajapula saattaa kivuta 12 000:een

Talentia on teettänyt varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteesta ennusteen vuodelle 2030.

Ennusteesta selviää, että jos päiväkotiryhmässä on jatkossakin kaksi varhaiskasvatuksen opettajaa ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä koko päiväkodissa 1-1,5 varhaiskasvatuksen sosionomia, varhaiskasvatuksen opettajapula on massiivinen, yli 12 000 henkilöä.

Jos sitä vastoin jokaisessa päiväkotiryhmässä työskentelisi yksi varhaiskasvatuksen opettaja, yksi varhaiskasvatuksen sosionomi ja yksi varhaiskasvatuksen lastenhoitaja, varhaiskasvatuksen opettajia tarvittaisiin lisää enää 4 643 ja varhaiskasvatuksen sosionomeja 6 443.

– Ennusteen tulokset ovat hälyttäviä – toivottavasti tilanteeseen puututaan nyt, kun muutos parempaan on vielä tehtävissä, Karsio sanoo.

Varhaiskasvatuksen sosionomit tukevat lasten ja perheiden hyvinvointia sekä ehkäisevät lasten syrjäytymistä. He mm. arvioivat lasten ja perheiden hyvinvoinnin riskitekijöitä sekä vastaavat varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden yhteistyöstä.

– Sosionomit ovat erottamaton osa moniammatillista, korkeakoulutetuista muodostuvaa kasvatusyhteisöä. He edistävät lapsen myönteistä kehitystä sekä vahvistavat yhteisöllisyyttä ja yksilöllistä kasvua. Olemmeko valmiit vaarantamaan tämän? Karsio sanoo.