Uutinen

STM:n ohje: Sote-ammattilaisten voitava keskittyä vain oman alansa tehtäviin

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut ohjeen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden tehtävänjaosta. Tavoitteena on, että sote-alan ammattilaiset voivat keskittyä tekemään työpaikoillaan omaa koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä.

– Tämä on tärkeä ja tarpeellinen ohje koko alalle. Kannatamme ohjeen lähtökohtaa siitä, että potilas- ja asiakasturvallisuus varmistetaan niin, että ammattihenkilöiden työ kohdentuu kunkin koulutusta vastaaviin tehtäviin, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Tällä hetkellä sote-alan työntekijöiden aikaa menee paljon myös muuhun kuin omiin työtehtäviin, mikä on pois varsinaisesta asiakas- ja potilastyöstä. Ohjeen mukaan työpaikoilla on tarpeen lisätä avustavan ja tukipalveluhenkilöstön määrää. Se on kuitenkin tehtävä siten, ettei asiakas- ja potilasturvallisuus vaarannu eikä kelpoisuusvaatimuksia alenneta.

– Sosiaalihuollossa on hyvinvointialueilla käytävä läpi avustavat tehtävät ja huolehdittava siitä, että niitä tekevät muut kuin laillistetut ammattihenkilöt. Näin ammattihenkilöiden työaikaa vapautuu välittömään asiakas- ja potilastyöhön, Manssila sanoo.

Hän korostaa, että sote-alan työnantajien on tunnettava ammattihenkilölainsäädäntö hyvin, jotta ohjeesta on hyötyä.

– Sosiaali- ja terveydenhuolto on vahvasti säädelty ala. Siksi työnantajan velvollisuus on perehtyä siihen, mitä vaatimuksia ammattihenkilölainsäädäntö asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon työlle. Myös alan yleis- ja erityislainsäädäntö on syytä tuntea, Manssila sanoo.

Hän kannustaa työnantajaa ja työntekijöitä käymään STM:n ohjeen huolellisesti yhdessä läpi.

Ohjeen taustalla sote-alan henkilöstöpula

Ohje liittyy STM:n keväällä julkaisemaan sote-alan tiekarttaan, jonka avulla pyritään parantamaan alan henkilöstön saatavuutta tulevina vuosina. Työnjako on nostettu tiekartassa yhdeksi keskeisimmistä keinoista.

– Kun työpaikoilla suunnitellaan työnjako hyvin ja työntekijät toimivat osaamistaan vastaavissa tehtävissä, parantaa se työhyvinvointia ja sitoutumista työhön. Tämä lisää työn houkuttelevuutta, Manssila sanoo.

Hän kuitenkin painottaa, ettei tiekartta yksinään kuitenkaan ratkaise työvoiman saatavuuteen liittyviä ongelmia. Tärkein keino on parantaa alan palkkausta ja työoloja.

Lue lisää >> STM:n ohje sote-henkilöstön tehtävänjaosta