Sovittelussa lähentymistä yksityisellä sosiaalipalvelualalla

Sovittelua jatkettiin jälleen tänään yksityisellä sosiaalipalvelualalla. Ratkaisua työriitaan ei vielä syntynyt, mutta sovittelussa on jonkin verran lähestytty. Sovittelu jatkuu huomenna tiistaina 6.6. klo 12.00.

Juhannusviikolla on tulossa uusia lakkoja, jos yksityisen sosiaalipalvelualan työriitaan ei saada sitä ennen sopua.

Lakot tietyissä yksityisissä lastensuojelulaitoksissa alkaisivat 19.6. ja tietyissä palveluasumisen kohteissa 20.6. Lisäksi 19.6. on alkamassa valituilla alueilla henkilökohtaisia avustajia koskeva lakko.

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on voimassa myös ylityö- ja vuoronvaihtokielto 14.6. klo 15 asti. Kielto koskee kaikkia sopimuksen piiriin kuuluvia Talentian jäseniä.  Lisäksi Talentia on julistanut yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen piirissä olevat tehtävät hakusaartoon tietyissä konserneissa ja niihin kuuluvissa yrityksissä.

>> Lue lisää lakoista ja hakusaarrosta talentia.fi/tyotaistelu

Työtaistelun tavoitteena on vauhdittaa työehtosopimusneuvotteluja ja saada alalle uusi sopimus. Yksityiselle sosiaalipalvelualalle tavoitellaan vähintään samansuuruisia palkankorotuksia kuin hyvinvointialueiden sote-sopimuksessa. 

Seuraa Talentian viestintää

Yksityisellä sosiaalipalvelualalla on ollut sopimukseton tila toukokuun alusta. Sopimuksettoman tilan aikana jäsenten on hyvä entistä tarkemmin seurata Talentian viestintäkanavia, sillä tilanne voi muuttua nopeastikin.

>> Seuraa Talentian neuvotteluviestintää


Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.