Sote-henkilöstön koronarokotesuojan laajentaminen tuli voimaan 1.1.

Eduskunta hyväksyi viime vuoden lopussa tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen, jonka mukaan sote-alan työnantajilla on velvollisuus varmistaa palvelujen koronaturvallisuus. Muutos on voimassa vuoden.

Uusi tartuntatautilain pykälä (48 a) velvoittaa työnantajan huolehtimaan, etteivät työntekijät aiheuta asiakkaille koronan tartuntavaaraa. Rokotesuojaa voidaan edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa niissä tehtävissä, joihin liittyy lähikontaktin aiheuttama tartuntariski covid-19-taudin vakaville seuraamuksille alttiille asiakkaille tai potilaille.

Säännöksen mukaan työnantaja voi vain erityisestä syystä käyttää koronan vakaville seuraamuksille alttiiden asiakkaiden kanssa työskentelyyn henkilöä, jolla ei ole riittävää suojaa covid-19-viruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Jos työntekijällä on lääketieteellinen syy sille, ettei hän voi ottaa koronarokotetta, hän voi työskennellä osoittamalla enintään 72 tuntia aikaisemmin otetun covid-19-testin negatiivisen tuloksen. Työnantajalla on säännöksen oikeuttama oikeus käsitellä työntekijöiden koronarokotussuojaa tai sairastettua koronatautia koskevia terveystietoja.

Jos työntekijä ei täytä säädettyjä edellytyksiä, työnantajan on ensisijaisesti tarjottava hänelle muuta työsopimuksen mukaista työtä. Jos tällaista työtä ei ole tarjolla, on tarjottava muuta työntekijälle sopivaa työtä. Muun työn tarjoamisvelvoitteen on katsottava olevan laaja. Jos sopivaa työtä ei ole tarjolla tai työntekijä ei suostu sitä vastaanottamaan, työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta työnteon estymisen ajalta, ellei toisin ole sovittu. Talentia on ottanut esityksen valmistelussa kantaa siihen, että palkanmaksuvelvoitteen keskeytymisen on oltava viimeinen vaihtoehto ja kynnyksen sille tulee olla erityisen korkea.  

Säännös astui voimaan 1.1.2022 ja on voimassa 31.12.2022 saakka. Säännöksen toimeenpanossa on kuukauden siirtymäaika, jotta rokottamattomalla henkilökunnalla on mahdollisuus rokotteiden ottamiseen ja työnantajat pystyvät tekemään mahdolliset uudelleenjärjestelyt. Työnantajan oikeus tietojen käsittelyyn tuli kuitenkin voimaan heti vuoden alusta.

Lue lisää

Tutustu Talentia koronarokotelinjaan ja aiheesta esitettyihin kysymyksiin

Hallitus esittää sote-henkilöstölle rokotesuojan laajentamista – mitä se tarkoittaa käytännössä? 

Kuntatyönantajat: Tartuntatautilain väliaikaisen 48 a §:n soveltaminen

STM: Sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajilla velvollisuus varmistaa palvelujen koronaturvallisuus