Tiedote

Sosiaalityön päivä: Sosiaalihuollon kriisi vaarantaa yhteiskuntarauhan 

Kansainvälistä sosiaalityön päivää vietetään tänään 16.3. jälleen pahenevan koronakriisin keskellä. Vuoden aikana ihmisten hätä on kasvanut niin Suomessa kuin globaalisti. Päättäjien ja median katseet ovat kuitenkin olleet tiukasti terveydenhuollon kantokyvyssä, vaikka sosiaalihuollon kantokyky on ylittynyt jo ennen pandemiaa.  Samaan aikaan koronan ehkäisyä on tehty Suomessa puhtaasti terveyskulmasta, vaikka seuraukset näkyvät raskaasti koko yhteiskunnassa ja voimakkaimmin kaikkein heikoimmassa asemassa olevien elämässä.

– Koronatoimien sosiaaliset vaikutukset on arvioitava. Jos tietoa ei ole, sitä tulee hankkia. On aika kääntää katseet sosiaalihuoltoon ja alettava mallintaa päätösten vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin. Korona aiheuttaa kuolemia myös välillisesti, kun esimerkiksi syrjäytyminen, väkivalta ja mielenterveysongelmat lisääntyvät.  Jo nyt näemme, että erityisesti lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi on räjähtänyt käsiin, sanoo Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Sosiaaliset investoinnit säästävät

Talentia muistuttaa, että ihmisten avun tarve tulee lisääntymään entisestään ja erot hyvinvoinnissa repeävät. Jotta tuhoja voidaan estää, on nykytilanteesta saatavat pikaisesti tietoa ja tehtävä korjaussuunnitelmat. Budjetoinnin on oltava proaktiivista ja ongelmat on ennakoitava.

– Sosiaaliset investoinnit tuntuvat kalliilta, mutta oikeasti ne säästävät. Jokainen syrjäytymiseltä suojattu voi säästää miljoonia. Usein ongelmat kertautuvat ylisukupolvisesti ja se tulee niin inhimillisesti kuin taloudellisesti todella hintavaksi. Oikea-aikainen tuki on halvempaa kuin myöhässä auttaminen, Jenni Karsio sanoo.

Yhteiskunta on hoidon tarpeessa

Sosiaalihuollossa uitiin palveluvelassa jo ennen koronaa. Nyt ollaan tilanteessa, että sosiaalialan korkeakoulutetut, eli sosionomit, sosiaalityöntekijät, kuntoutuksen ohjaajat ja geronomit eivät pysty enää auttamaan, vaikka haluaisivat.  Sosiaalihuolto on kriisiytynyt ja se vaarantaa jo yhteiskuntarauhan.

– Me sosiaalialalla emme hoida koronapotilaita. Me hoidamme yhteiskuntaa, joka kärsii pandemiasta nyt, mutta myös kymmenen vuoden kuluttua pandemian rauhoituttua, Talentian Jenni Karsio sanoo.

Talentia vetoaa päättäjiin, että sosiaalihuollon asiakkaat ja työntekijät saisivat ansaitsemansa arvostuksen ja sosiaalisten ongelmien ratkaisuun osoitettaisiin riittävät resurssit.

Tänä vuonna kansainvälisen sosiaalityön päivän kansainvälisenä teemana on Ubuntu: Minä olen, koska me olemme – Vahvistetaan sosiaalista solidaarisuutta ja maailmanlaajuista yhteyttä. Ubuntu on Etelä-Afrikan alkuperäiskansojen käsite, joka kuvastaa kaikkien kansojen ja niiden ympäristöjen yhteen liittämistä ja sopii siten hyvin sosiaalityön näkemykseen.

Päivä tuo näkyviin tempauksin, juhlallisuuksin ja keskustelun avauksin tärkeää ihmisoikeustyötä tekevät sosiaalialan ammattilaiset. He ovat yhteiskunnallisesti merkittävä joukko ammattilaisia, joiden työ edistää yhteiskuntarauhaa, vähentää syrjäytymistä sekä lisää hyvinvointia ja osallisuutta. Sosiaalialan ammattilaisten työn perustana on paitsi lainsäädäntö myös vahva ammattietiikka.

Lisätietoja:

Jenni Karsio, puheenjohtaja, puh. 044 541 5955
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

> Tutustu sosiaalityön päivään

Lisätty uutiseen 16.3. klo 10.09 vahingossa editoinnissa  hävinnyt ”kuntoutuksen ohjaajat”.