Uutinen

Sosiaalityön erikoistumiskoulutuksista maksuttomia

Talentia on tyytyväinen Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamaan 19 000 euron korvaussumman, joka maksetaan yliopistoille sosiaalityön erikoistumiskoulutuksen järjestämisestä kutakin erikoistumiskoulutuksen suorittanutta ammattihenkilöä kohden.

”Aiemmin erikoistumiskoulutukset ovat olleet maksullisia, mikä on rajoittanut sosiaalityöntekijöiden mahdollisuuksia erikoistua. Jatkossa tilanne muuttuu, mikä on hienoa koko alan kannalta”, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Korvauksen maksaminen yliopistolle täysimääräisenä edellyttää, että erikoistuvilta opiskelijoilta ei ole peritty maksua koulutuksesta eikä yliopisto ole saanut valtionavustusta tai muuta erityistä tukea koulutukseen järjestämiseen. Lakia sovelletaan niiden henkilöiden koulutuskustannusten korvaamiseen, jotka saavat sosiaalityöntekijän erikoispätevyyden 1.1.2019 jälkeen.

”Erikoistumiskoulutusten tuottamat osaaminen ja tieto on kannattavaa sitoa osaksi sosiaalihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintoja sekä niiden kehittämistä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja osallistaminen tutkimus- ja kehittämistoimintaan on tekijä, joka luo edellytyksiä onnistuneille sosiaalityöntekijöiden rekrytoinneille ja sitouttamiselle”, Jaana Manssila sanoo.

>> Lue Talentian lausunto sosiaalihuollon ammattihenkilöiden yliopistollisesta erikoistumiskoulutuksesta