Lausunto

Sosiaalihuollon tutkimus ja koulutus on varmistettava lainsäädännöllä

Sosiaalihuollon tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalle (TKKI) on turvattava rakenteet ja rahoitus tulevilla hyvinvointialueilla, vaatii Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia.

– Hallitus esittää TKKI-rakenteita säädettäväksi yliopistollisille sairaaloille, mikä on hienoa ja mitä kannatamme. Se ei kuitenkaan riitä, vaan vastaavat rakenteet pitää saada myös sosiaalihuollolle varmistamaan sosiaalihuollon TTKI-toimintaa sekä tukemaan sote-integraatiota, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Talentia on huolestunut siitä, että hallituksen esitysluonnos ei sisällä lainkaan sosiaalihuollon TKKI-rakenteen ja rahoituksen sääntelyä, vaikka eduskunta on sitä vaatinut.

Terveydenhuollolla on vakiintunut rahoitusjärjestelmä tutkimukseen ja koulutukseen. Sosiaalihuollolta tämä vielä puuttuu.

– Sosiaalihuollon asiakkailla on oikeus saada parhaaseen tutkittuun tietoon pohjautuvaa palvelua. Siksi tarvitsemme lainsäädäntöä, joka turvaa sosiaalihuollon TKKI-toiminnan ja siihen liittyvän yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön ja sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan. Samalla on valmisteltava valtion koulutuskorvaus sosiaalityön yliopistokoulutuksen käytännön opetukseen, Manssila sanoo.

Sosiaalihuollon tutkimus- ja koulutustoiminnan oma järjestelmä vahvistaisi alan ammattilaisten osaamista ja auttaisi heitä hyödyntämään tutkimustuloksia tehokkaasti. Lisäksi alan henkilöstön pito- ja vetovoima parantuisivat.

– TKKI-toiminta tarjoaa työntekijöille uudenlaisia tehtävä- ja uramahdollisuuksia sekä vahvistaa osaamisen kehittymistä asiakastyössä. Se puolestaan edistää asiakasturvallisuutta, Manssila sanoo.

Lue lisää: Talentian lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle yliopistollisten sairaaloiden tehtävistä