Uutinen

Sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta saa antaa vain laillistettu ammattihenkilö

Hallitus päätti viime viikolla sote-uudistuksen valinnanvapaudesta, että tulevien sote-keskusten tehtäviin jäävät sosiaalihuollosta neuvonta ja ohjaus. Talentia on tyytyväinen päätökseen. Se kuitenkin muistuttaa, että sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus ovat merkittäviä tehtäviä, joita ei voi tehdä millä tahansa koulutuksella.

– Sosiaalihuollon neuvonta ja ohjaus vaativat erityistä osaamista. Siksi on tärkeää, että tehtäviä hoitavat vain laillistetut sosiaalihuollon ammattihenkilöt, sanoo Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Asiakas ja hänen tarvitsemansa palvelut ovat työn keskipiste sosiaalihuollossa. Alan koulutetut ammattilaiset tunnistavat asiakkaan tuen tarpeen ja löytävät hänelle sopivat palvelut. Tämä ammattitaito on oleellinen sote-uudistuksessa, jolta odotetaan tehokkuutta, kustannussäästöjä ja palveluintegraatiota.

– On laskettu, että esimerkiksi Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluissa yhden asiakasohjaajan palvelutarpeen arvioinnin ja viranomaisroolin kautta kohdentuu vuodessa keskimäärin 5,5 miljoonan ja päivässä noin 20 000 euron arvosta palveluita. Asiakasohjauksen järjestäminen ja sitä tekevien ammattitaito määrittää suuresti koko palvelujärjestelmän suorituskykyä*, Katajisto sanoo.

Talentia on vienyt hallitukseen järjestelmällisesti viestiä siitä, että sote-keskuksissa sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta voisivat antaa vain alan laillistetut ammattihenkilöt. Hallitus on suhtautunut asiaan myönteisesti, mutta Talentia odottaa aiheesta selviä kirjauksia tulevaan, päivitettyyn valinnanvapauslakiesitykseen.

 

*Lähde: Asiakas- ja palveluohjaus-osahankeen loppuraportti. Tampereen kaupunki ja Sitra, 2015.