Sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyyden voi nyt tarkistaa netistä

Valvira avasi 18.8. sosiaalihuollon JulkiSuosikki-rekisterin, josta kuka tahansa voi tarkistaa, onko sosiaalityöntekijänä, geronomina tai sosionomina työskentelevällä tehtävään vaadittu koulutus.
JulkiSuosikki

Ensimmäiset viisi rekisteriin hyväksyttyä saivat päätöksensä henkilökohtaisesti Valviran tiloissa samana päivänä, kun julkinen rekisteri avattiin.

Valvira kutsui ensimmäiset rekisteriin hyväksytyt vastaanottamaan päätöksensä henkilökohtaisesti. Kutsu juhlallisuuksiin oli kaikille iloinen yllätys ja kunnianosoitus. Laillistusta ja rekisteröintiä on toivottu ja odotettu sosiaalialalla jo pitkään. Sosiaalityöntekijä Riitta Ikonen pitää laillistamista osoituksena siitä, että sosiaalityön ammattia ja ammattitaitoa arvostetaan. Lähihoitajana työskentelevän Minna Turusen mielestä laillistaminen ja valvonta tuovat lisää turvaa sekä asiakkaille että työntekijöille.

Valviran ylijohtaja Marja-Liisa Partanen korosti, että sosiaalihuollon ammattien laillistaminen on yksi tärkeä askel kohti sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota. Jussi Holmalahti Valvirasta muistutti, että on sosiaalihuollon ammattilaiset eivät joudu, vaan pääsevät valvonnan piiriin.
– Rekisteröinti ja valvonta ovat osoituksia siitä, että työ nähdään niin merkittävänä, että sitä on syytä valvoa. Kyse on siis sekä ammattien arvostuksesta että asiakasturvallisuuden parantamisesta.

JulkiSuosikin tiedot löytyvät JulkiTerhikistä

JulkiSuosikki hyödyntää samaa julkista tietopalvelua, kuin terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri, joten tiedot haetaan JulkiTerhikki-nimellä toimivasta verkkopalvelusta.
> JulkiSuosikki/JulkiTerhikki -rekisteri (Valvira)

Rekisteristä löytyy sosiaalityöntekijöiden, sosionomien ja geronomien ammatinharjoittamisoikeuden lisäksi tiedot nimikesuojauksen saaneista kodinhoitajista, kehitysvammaistenhoitajista ja lähihoitajista.

Tietoja rekisteristä voi hakea ammattihenkilön etu- ja sukunimellä tai rekisteröintinumerolla. Hakutuloksessa näkyy

  • laillistetun ammattihenkilön nimi
  • syntymävuosi
  • rekisteröintinumero
  • ammatti, jota hänellä on koulutuksensa puolesta oikeus harjoittaa
  • ammattinimike, jota hänellä on koulutuksensa puolesta oikeus käyttää.

Rekisteröinti on vasta aloitettu, joten kaikkien tehtäviinsä pätevien tiedot eivät rekisteristä vielä löydy. Valviraan on tullut 3000 hakemusta, joista 300 on käsitelty. Sosiaalihuollon ammattihenkilöillä on vuoden 2017 loppuun saakka aikaa hakea laillistamista tai nimikesuojausta. Laillistetut ammattihenkilöt löytyvät rekisteristä viimeistään vuoden 2018 alussa, kun siirtymäaika päättyy.

Rekisteriin haetaan toistaiseksi paperilomakkein, mytta syksyn aikana avautuu sähköinen asiointi, joka nopeuttaa hakemista ja hakemusten käsittelyä.
> Ohjeita rekisteröitymiseen (Valvira)


Valviran tiedote JulkiSuosikin avautumisesta: http://www.valvira.fi/-/julkisuosikki-rekisteri-kayttoon-ensimmaiset-sosiaalihuollon-ammattihenkilot-rekisteroity

YLE:n uutinen JulkiSuosikin avautumisesta:http://yle.fi/uutiset/onko_sosiaalityontekijasi_pateva_tarkista_netista/9104107