Uutinen

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu 1.1.2018

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki muuttuu. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2018.

Yksi keskeisistä muutoksista on se, että kuntoutuksen ohjaajat ovat lakimuutoksen jälkeen laillistettavia sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Kuntoutuksen ohjaajat voivat jättää hakemuksensa heti lain tultua voimaan.

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaika jatkuu kesäkuun 2018 loppuun saakka. Kuntoutuksen ohjaajalla säilyy oikeus toimia tehtävässään siihen saakka, kunnes Valvira on ratkaissut hakemuksen. Oikeus säilyy myös siinä tapauksessa, että ratkaisu tehdään vasta siirtymäajan päättymisen. Tämä edellyttää, että hakemus on jätetty viimeistään 30.6.2018.

Jos sosiaalityöntekijän, sosionomin tai geronomin laillistushakemus on jätetty syyskaudella 2017, eikä Valvira ole sitä vielä ratkaissut, oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä jatkuu siihen saakka, kunnes Valvira on tehnyt asiaa koskevan päätöksen.

Sosiaalihuollon ammattihenkilöt voivat hakea laillistusta myös siirtymäajan jälkeen. Oikeus toimia laillistettuna ammattihenkilönä kuitenkin lakkaa siirtymäajan päätyttyä, ellei laillistushakemusta ole tehty 30.6.2018 mennessä.

Tällä hetkellä vastavalmistuneiden sosiaalihuollon laillistettavien ammattihenkilöiden ammattioikeushakemusten käsittelyaika on noin 30 arkipäivää. Niin sanotun siirtymäsäännöksen nojalla hakevien sosiaalihuollon laillistettavien ammattihenkilöiden osalta käsittelyaika on noin 6 kuukautta.

Valvira on tähän mennessä rekisteröinyt yli 21 000 laillistettua sosiaalihuollon ammattihenkilöä. Käsittelyjonossa on kuitenkin edelleen tuhansia laillistettavan sosiaalihuollon ammattihenkilön ammattioikeushakemuksia.

Valvira pyytää välttämään yksittäistä hakemusta koskevia yhteydenottoja. Jos hakemuksessa on puutteita, ottaa Valvira hakijaan yhteyttä ennen asian ratkaisemista.

Lue asiasta lisätietoja Valviran sivuilta.