Uutinen

Sosiaalialan järjestöt vetoavat ministeri Rehulaan

Huoltaja-säätiö, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ovat vedonneet perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulaan, jotta sosiaalihuollon asemaa vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Vetoomus lähetettiin ministeri Rehulalle torstaina 23. maaliskuuta.

Sosiaalihuollon asemaa vahvistettava sote-uudistuksessa

Järjestöjen mielestä sosiaalihuolto on jäänyt sote-uudistuksessa liian vähäiselle huomiolle julkisessa keskustelussa ja asiantuntijayhteyksissä. Uudistuksesta käytyä keskustelua ovat hallinneet terveydenhuollon kysymykset. Henkilöstövolyymiltään ja kustannuksiltaan terveydenhuolto ja sosiaalihuolto eivät eroa toisistaan. Suuri osa sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista kertyy tilanteista, joissa sosiaaliset tarpeet ja sosiaalihuollon tehtävät vaikuttavat kustannusten muodostumiseen.
Sote-uudistuksen tavoite hyvinvointierojen kaventamisesta vastaa järjestöjen näkemystä yhteiskunnan nykyisistä ja tulevista kehittämistarpeista. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi sosiaaliset kysymykset ovat tärkeitä. Tähän asti terveydenhuolto on ollut määräävässä asemassa toimenpiteiden suunnittelussa.
Järjestöt vetoavat erityisesti seuraavien asioiden puolesta:

  • Sote-uudistuksen valmisteluun on otettava mukaan sosiaalihuollon nykyiset ja kasvavat tarpeet.
  • Sosiaalipalveluja tuottavien järjestöjen tärkeä rooli osana sosiaalihuollon erityispalvelujen kokonaisuutta on otettava huomioon tulevissa maakuntien toimintarakenteissa.
  • Sosiaalihuollon tietopohjaa – sekä tilastollista että tutkimukseen perustuvaa – on vahvistettava systemaattisesti ja pitkäjänteisesti.
  • Sosiaali- ja terveysministeriön on otettava huomioon järjestöjen kokemukset ja verkostot niin omissa toimissaan kuin ohjeistuksissaan.
  • Sote-uudistuksen valmistelussa syntyneen sosiaali- ja terveydenhuollon välisen vinoutuman korjaamiseksi järjestöt vaativat, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa sosiaalihuollon asiantuntemusta omassa organisaatiossaan.

>> Lue koko vetoomus