Perustuslakivaliokunnan lausunnossa valinnanvapauslakiehdotuksesta myönteisiä puolia

Perustuslakivaliokunnan lausunto valinnanvapauslakiehdotuksesta on valmistunut. Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia ry näkee lausunnossa myönteisiä puolia. Positiivisia piirteitä ovat muiden muassa

  • valinnanvapauden vaiheistus palveluittain ja alueittain
  • rahoituksen turvaaminen perus- ja ihmisoikeudet huomioon ottaen
  • maakuntien oman tuotannon turvaaminen
  • tietosuojan tarkentaminen
  • mahdollisuus valittaa asiakassuunnitelmasta
  •  asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin täsmentäminen
  • EU-notifiointi
  • alihankinnan rajoittaminen
  • sekä ajatus pilotointien ongelmallisuudesta.

Talentia palaa tarkempaan analyysiin lausunnosta viikonlopun jälkeen.

Linkki perustuslakivaliokunnan lausuntoon valinnanvapauslakiehdotuksesta