Uutinen

Perhevapaat muuttuvat tasa-arvoisemmiksi kunta-alalla

Kunta-alan perhevapaan uudistukset tulivat voimaan 1. elokuuta. Uudistuksista sovittiin alkukesästä solmituissa kunnan virka- ja työehtosopimuksissa. Uudet perhevapaat korostavat tasa-arvoa.

Mikä muuttuu perhevapaassa?

Uudessa perhevapaassa toisen vanhemman palkallinen vanhempainvapaa pitenee merkittävästi. Aiemmin se oli 12 päivää, nyt 32 päivää.

Keskeistä on, että määräyksiä sovelletaan jatkossa yhdenvertaisesti kaikenlaisiin perheisiin ja samalla siirrytään sukupuolineutraaliin terminologiaan. Vanhemmat päättävät itse, kumpi jää kotiin hoitamaan lasta, ja heillä on tasa-arvoinen oikeus palkalliseen vanhempainvapaaseen.

Kuinka pitkä palkallinen raskausvapaa on?

Työntekijä saa palkallista raskausvapaata 40 päivää. Edellytykset raskausvapaaseen ovat:

  1. Työntekijä on ollut kunnan/kuntayhtymän palvelussuhteessa välittömästi ennen raskausvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta.
  2. Raskausvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista.
  3. Työnantajalle esitetään lääkärin tai terveyskeskuksen antama todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta.

Millä perusteilla työntekijä saa vanhempainvapaata?

Raskausvapaan lisäksi kummallekin vanhemmalle maksetaan palkallista vanhempainvapaata 32 päivältä. Tämä tarkoittaa sitä, että työntekijä saa varsinaisen palkkansa näiltä 32 päivältä. Palkkasumma korvataan työnantajalle Kelan varoista.

Nyt siirtymävaiheessa toisella vanhemmalla on oikeus pidempään palkalliseen perhevapaaseen, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Adoptiolapsen hoitoonottopäivän tulee olla 31.7.2022 tai sen jälkeen.

Edellytykset palkalliseen vanhempainvapaaseen ovat:

  1. Työntekijä on ollut kunnan/kuntayhtymän palveluksessa välittömästi ennen vanhempainvapaan alkamista vähintään kaksi kuukautta.
  2. Vanhempainvapaata on haettu viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Jos vanhempainvapaa kestää kuitenkin enintään 12 arkipäivää, sitä tulee hakea vähintään kuukautta ennen vapaan alkamista. Adoptiolapsen vanhempainvapaasta ilmoitetaan työnantajalle samalla aikataululla, jos se on mahdollista.
  3. Työnantajalle esitetään lääkärin tai terveydenhoitajan todistus lapsen syntymästä tai adoptiosta.

Kunta-alan uusi sopimus on kolmivuotinen. Sopimuskausi on alkanut takautuvasti 1.5.2022 ja se jatkuu 30.4.2025 saakka.

Lue myös:

Kunta-alan uuden sopimuksen ydinkohdat >>
Kunta-alan uusi sopimus – kysymyksiä ja vastauksia >>