Uutinen

Akava: Potkut perhevapaan takia – perhevapaalta palanneiden suojaa on vahvistettava

Akava vaatii, että perhevapaita pitävien ja niiltä palaavien suojaa on vahvistettava.

Perhevapailta palanneiden jatkuvasti lisääntyneet ongelmat työpaikoilla lisäävät tarvetta perhevapaiden kokonaisuudistukselle. Suojan parantaminen lisäisi omalta osaltaan perhevapaiden jakamista nykyistä tasaisemmin sekä halukkuutta palata perhevapaalta töihin.

Akavalainen-verkkolehden tuore artikkeli kertoo isästä, joka perhevapaasta ilmoitettuaan sai kehotuksen valita työn tai perheen. Päätös perhevapaasta johti potkuihin.

– Valitettavasti perhevapailta palanneiden ongelmat ovat olleet akavalaisessa jäsenkentässä kasvava riesa jo pitkään. Tyypillistä on, että heitä siirretään vaativuudeltaan ja asematasoltaan aiempaa vähemmän vaativiin tehtäviin, heidän palkkaansa heikennetään tai heidän vakituinen työsuhteensa muutetaan määräaikaiseksi. Usein työntekijä vetää johtopäätökset ja irtisanoutuu itse, kertoo johtava asiantuntija Lotta Savinko.

Akava muistuttaa, että lain mukaan perhevapaan käyttö ei saa johtaa irtisanomiseen ja työntekijällä on oikeus palata entiseen työhönsä tai tehtäväänsä. Työntekijä on suojattu hyvin raskauden ja perhevapaalla olon aikana, mutta töihin palatessa suoja on riittämätön.

– Perhevapaalta palaavan tulisi saada samanlainen jälkisuoja kuin raskaana olevalla on esimerkiksi 3–6 kuukauden ajaksi töihinpaluunsa alkamisesta. Tämä lakimuutos ei maksaisi mitään, eikä se luonnollisestikaan estäisi laillisesta syystä johtuvia irtisanomisia. Tänä aikana palaajilla olisi aikaa osoittaa kykynsä ja motivaationsa, ja työpaikalla voidaan tarvittaessa rauhassa rakentaa toimenkuva palaajalle, Savinko huomauttaa.

Muun muassa akavalainen Suomen Ekonomit on tutkinut perhevapailta palaavien tilannetta. Ekonomit teki vuonna 2012 jäsenkyselyn kaikille jäsenille, jotka olivat jäsenrekisterin mukaan olleet perhevapailla vuosina 2006–2012. Kysely lähetettiin 3416 jäsenelle, joista 1130 vastasi.

Ekonomien pitämät perhevapaat kestivät pääsääntöisesti alle puolitoista vuotta. Vastanneista joka viidennen työsuhde päättyi perhevapaan jälkeen. Kaikista vastaajista kahdeksan prosenttia koki sellaisia vastoinkäymisiä, jotka johtivat työsuhteen päättymiseen. Syitä olivat esimerkiksi irtisanominen tai työtehtävien ja asematason heikentäminen. Kaikista vastaajista joka kymmenes sai palattuaan vähemmän vaativan työn.

– Työntekijän on usein erittäin vaikeaa ja raskastakin todistaa, että potkujen tai työtehtävien heikentämisen syynä on ollut perhevapaan käyttö. Siinä mielessä perhevapaalta palaaja on melko suojattomassa asemassa. Jos töissä aletaan heti paluun jälkeen puhua irtisanomisista yt-neuvottelujen perusteella, kannattaa saman tien olla yhteydessä luottamusmieheen tai oman liittonsa lakimieheen. He osaavat tulkita, onko kyse aidosta neuvottelusta vai savustuksesta.

Savinko peräänkuuluttaa työpaikoille hyvää tahtoa, selkeitä pelisääntöjä sekä molemminpuolista joustavuutta.

– Työnantajan velvollisuus on järjestää työtehtävät sellaisiksi niin, että työtä pystyy tekemään pääsääntöisesti normaalin työajan puitteissa. Ei voi olettaa, että työntekijä on tavoitettavissa 24 tuntia vuorokaudessa tai siirtyy yhtäkkiä pelkkiin iltavuoroihin. Suurin osa perhevapailta palaavista on erittäin työorientoituneita, ja heidän motivaatiotaan kannattaa pitää yllä hyvällä ja joustavalla yhteistyöllä, Savinko toteaa.

Akavan tavoitteena on perhevapaiden uudistaminen ja naisten työmarkkina-aseman parantaminen siten, että molemmat vanhemmat osallistuvat lastenhoitoon nykyistä tasaisemmin. Tärkeää on myös työn joustavoittaminen siten, että pienten lasten molemmat vanhemmat voivat tarvittaessa tehdä osa-aikaista työviikkoa.

Lisää aiheesta:

Akavalainen: Perhevapaan takia irtisanottu isä: Minun käskettiin valita työ tai perhe

Lisätiedot:

Johtava asiantuntija Lotta Savinko, puh. 040 5044 356, twitter: @LSavinko

Akava julkaisi tiedotteen 2.2.2017