Palkankorotuksia tulee kesäkuussa hyvinvointialueilla ja kunnissa työskenteleville

Palkkakuitti kannattaa käydä tarkkaan läpi kesäkuussa, sillä kunnissa ja hyvinvointialueilla työskentelevät saavat palkankorotuksia.

Kesäkuussa maksetaan 2,27 prosentin yleiskorotus kaikille kuntien ja hyvinvointialueiden työ- ja virkaehtosopimusten piiriin kuuluville palkansaajille.

Suurin osa hyvinvointialueilla työskentelevistä Talentian jäsenistä kuuluu SOTE-sopimuksen piiriin. Kunnissa Talentian jäseniin noudatetaan pääosin opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta (OVTES) tai kunnallista työ- ja virkaehtosopimusta (KVTES). Varhaiskasvatuksen opetushenkilöstö ja päiväkotien johtajat kuuluvat OVTES:n piiriin, varhaiskasvatuksen sosionomit KVTES:iin.

Jaossa myös järjestelyerä

Hyvinvointialueilla ja kunnissa tulee kesäkuussa maksuun myös paikallinen järjestelyerä, jonka suuruus on 0,4 prosenttia + 0,33 prosenttia eli yhteensä 0,73 prosenttia sovellettavan työehtosopimuksen palkkasummasta.

Työpaikkojen luottamusmiehet ja työnantaja ovat etukäteen neuvotelleet, millä perusteilla ja kenelle järjestelyerän 0,4 prosentin korotus tulee. Jos korotuksen jakamisesta ei ole päästy yksimielisyyteen, päättää työnantaja korotuksen saajista.

Myös 0,33 prosentin järjestelyerän kohdentumisesta ovat luottamusmiehet ja työnantaja etukäteen neuvotelleet. Jos korotuksen jakamisesta ei ole päästy yksimielisyyteen, jaetaan puolet eli 0,17 prosenttia paikallisena yleiskorotuksena ja toisesta puolesta eli 0,16 prosentista päättää työnantaja.

Palkkoihin korotuksia lisäksi palkkauksen kehittämisohjelmasta

Hyvinvointialueille ja kunnissa työskentelevien palkkoihin tulee korotuksia myös palkkauksen kehittämisohjelmasta. Hyvinvointialueilla korotus jaetaan paikallisena 0,6 prosentin järjestelyeränä.

Kunnissa työskenteleville korotus jaetaan paikallisena 1,0 prosentin järjestelyeränä.

Myös näiden korotusten jakamisesta on etukäteen sovittu paikallisella tasolla.