Päiväkotien ryhmäkokojen kasvattaminen heittää lapset pesuveden mukana

Päiväkotien ryhmäkokojen kasvattaminen heittää lapset pesuveden mukana

Yli 3-vuotiaiden lasten ryhmien koon kasvattaminen 21:stä 24:ään nostaa ryhmien koon yli siedettävän ylärajan. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittaminen suurentaa ryhmien todellista kokoa vielä lisää, kun osa-aikaisten lasten määrä kasvaa.

Varhaiskasvatuslaissa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen käy yhä haasteellisemmaksi ja lasten suotuisa kehitys vaarantuu. Ryhmäkokojen kasvattaminen vähentää mahdollisuutta toteuttaa laadukasta ja pedagogista toimintaa, huomioida lasten yksilölliset tarpeet, nostaa kiusaamisriskiä ja lisää lasten sairastelua. Yksi suomalaisen yhteiskunnan peruspilareista, laadukas varhaiskasvatus, ei voi enää toteutua.

Tätä mieltä ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia edustavat palkansaajajärjestöt, jotka ovat yhteistyössä tuottaneet varhaiskasvatuksen heikennysten vaikutuksia kuvaavan infograafin.

Lataa ja jaa verkkokuvaa somessa

Lataa ja tulosta painokelpoinen juliste työpaikallesi

Infograafi_paivakotiryhmat_RGB_72ppi
Jaa sivu