Päiväkodin henkilöstömitoitus muuttuu elokuussa

Päiväkodin henkilöstön ja lasten välinen suhdeluku pienenee 1.8.2020. Päiväkodissa saa olla yhtä kasvattajaa kohden jatkossa seitsemän yli kolmevuotiasta nykyisen kahdeksan sijaan. Suhdeluvun muutos koskee päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä viettäviä lapsia.

Lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku on yksi keskeinen varhaiskasvatuksen laadun osatekijä.

– Ryhmäkoon pienentäminen vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Muutos parantaa myös päiväkotien turvallisuutta, korostaa Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Elokuussa voimaan tuleva muutos lisää päiväkotipaikkojen ja mahdollisesti lisätilojen tarvetta sekä edellyttää henkilöstön lisäystä. Aluehallintovirasto valvoo tehostetusti vuonna 2020 henkilöstömitoituksen toteutumista.

Talentian teettämän selvityksen mukaan edes nykyisen lain mukainen 1:8-suhdeluku ei toteudu kokopäiväisesti päiväkodeissa.

– Suhdeluvun laskemiseen tarvitaan yhtenevä laskentatapa, jotta päiväkodin toiminnan kehittämiselle on yhteinen perusta, Marjo Katajisto sanoo.

Päiväkodin henkilöstön mitoituksesta säädetään varhaiskasvatusasetuksessa. Suhdeluvun muutos 1:8:aan astui voimaan 1.8.2016. Sitä ennen suhdeluku oli sama 1:7, johon nyt palataan.