Uutinen

On aika olla jämäkkä

Sinun eduistasi neuvotellaan nyt. Siksi on aika seistä toistemme tukena ja noudattaa järjestön päätöstä työtaisteluun osallistumisesta. Neuvottelutilanne on tiukka ja vaatii vahvaa, yhteistä rintamaa, jotta muutosta saadaan aikaan. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon noudattaminen vaatii jämäkkyyttä.

Talentian tietoon on tullut tilanteita, joissa työnantaja painostaa ja vaatii jäämään ylitöihin sekä joustamaan jo sovituissa työajoissa ja vaihtamaan työvuoroja. Työnantaja on vedonnut työturvallisuuteen, asiakasturvallisuuteen, lain vaatimiin henkilöstömitoituksiin, työyhteisön vaikeaan työtilanteeseen, palvelujen sujuvuuteen ja omaan työnjohto-oikeuteen. Myös työntekijöiden työmoraalia on kyseenalaistettu. Muista, että toiminnan järjestämisestä ja työturvallisuudesta vastuussa on työnantaja, et sinä. Uhkailuun, painostukseen tai kiristämiseen ei pidä taipua.

Jos työnantaja yksipuolisesti määrää vuoronvaihtoon, vaadi perustelut kirjallisena ennen määrätyn vuoron tekemistä ja tee vuoro. Perusteiden laillisuus voidaan selvittää liiton tuella jälkikäteen. Jo aloitetun työvuoron pidentämiseen sinua ei voida määrätä. Järjestön päätös ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta suojaa Talentian jäseniä henkilökohtaisilta seuraamuksilta.

Lue täältä usein kysyttyjä kysymyksiä ja vastauksia ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta