Uutinen

Näin paikalliset erät maksetaan kunta- ja hyvinvointialalla

Osa kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöiden tulevista palkankorotuksia on paikallisesti sovittavia, eli ne tulevat maksuun niin sanottuina paikallisina järjestelyerinä. Näitä ovat kuntien ja hyvinvointialueiden sopimuksen mukainen paikallinen erä, palkkaohjelman järjestelyerä ja kehittämis- ja yhteensovittamiserä eli niin sanottu harmonisointierä.   

Paikallisia järjestelyeriä ei lähtökohtaisesti makseta kaikille, vaan niistä neuvotellaan työnantajan ja työntekijöitä edustavien luottamusmiesten kesken. Luottamusmiehillä onkin merkittävä rooli, kun erien jakamisesta sovitaan. Talentialaiset luottamusmiehet pärjäsivät hyvin keväällä järjestetyissä hyvinvointialueiden luottamusmiesvaaleissa – nyt viimeistään kannattaa liittyä Talentiaan, sillä luottamusmiehet ajavat vain ammattijärjestöön kuuluvien asioita.

Paikalliset järjestelyerät maksuun 1.6. alkaen 

HYVTESin ja SOTE-sopimuksen paikallisissa neuvotteluissa on neuvoteltavana kolme erillistä 1.6.2023 maksuun tulevaa järjestelyerää: 

Sopimuksen mukainen paikallinen järjestelyerä 

Kuntien ja hyvinvointialueiden sopimuksen mukainen paikallinen järjestelyerä on 0,7 prosenttia. Järjestelyerästä sovittaessa ensisijaisia tavoitteita ovat muun muassa:  

  • Paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen 
  • Henkilöstön saatavuuden turvaaminen 

Palkkaohjelman 2023–2027 mukainen paikallinen erä 

Palkkaohjelman 2023–2027 mukainen paikallinen erä on 1,2 prosenttia. Ohjelman lähtökohta on palkkauksen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen. Tavoitteena on muun muassa:  

  • Parantaa kunta- ja hyvinvointialan työpaikkojen kilpailukykyä 
  • Henkilöstön saatavuutta 
  • Työelämän laatua

Tarkoituksena on myös uudistaa palkkausjärjestelmiä niin, että työssä tarvittavan osaamisen ja vastuun sekä yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuvat nykyistä paremmin.  

Harmonisointierä 

Kehittämis- ja yhteensovittamiserä, eli harmonisointierä, on HYVTESissä 1 prosentti ja SOTE-sopimuksessa 1,5 prosenttia. Tarkoituksen on toteuttaa:   

  • Henkilöstön siirrosta hyvinvointialueiden palvelukseen johtuva palkkojen yhteensovittaminen 
  • Erästä rahoitetaan myös työaikajärjestelmien yhteensovittamisesta mahdollisesti aiheutuva kustannus. 

Harmonisointi tulee aloittaa tehtäväkohtaisista palkoista. Sen jälkeen edetään muihin palkkauksen osiin: esimerkiksi luodaan paikalliset henkilökohtaisen lisän maksamisen perusteet, ja sen pohjalta harmonisoidaan maksussa olevat henkilökohtaiset lisät.  

Lisäksi 1.6.2023 maksuun tulee 2,2 prosentin yleiskorotus ja kaikille 30.6.2023 maksettava kertapalkkio 467 euroa.