Uutinen

Mitä tapahtuu, jos ei rekisteröi ammattia?

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain siirtymäaika on vuoden 2017 loppuun. Siihen mennessä kaikkien sosiaalihuollon ammattilaisten tulee olla rekisteröityneenä Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteriin, sillä 1.1.2018 alkaen ei voi työskennellä sosiaalihuollon ammattilaisena, jos ei ole rekisteröityneenä. Näitä ammatteja ovat sosiaalityöntekijä, geronomi ja sosionomi.

Jos henkilö ei kuitenkaan syystä tai toisesta halua rekisteröidä ammattiaan, tai hänen rekisteröitymishakemustaan ei ole ehditty käsitellä, työnantajan tulee keskustella asiasta työntekijän kanssa. Työnantaja on vastuussa siitä, että hänen työntekijänsä ovat rekisteröineet ammattinsa lainmukaisesti.

Jos hakemusta ei ole ehditty käsitellä?

Mikäli työntekijä on hakenut ammattinsa rekisteröintiä, mutta hän ei ole saanut vielä siitä päätöstä, tulee työnantajan keskustella työntekijän kanssa siitä, mitä muita tehtäviä työntekijä voisi tehdä odottaessaan rekisteröintipäätöstä.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että työntekijä voisi tehdä rekisteröintihakemuksen vasta siirtymäajan lopussa 31.12.2017, vaan työntekijän tulee huomioida ammattihenkilölain 32 §:n mukainen kuuden kuukauden käsittelyaika, mikä tarkoittaa sitä, että hakemus tulee olla vireillä kesäkuun 2017 loppuun mennessä.

Jos ei vain halua rekisteröidä ammattiaan?

Mikäli henkilö ei aio hakea rekisteriin ollenkaan, hän ei voi enää toimia 1.1.2018 alkaen sosiaalihuollon ammattihenkilön pätevyyttä edellyttävissä tehtävissä. Tällöin voitaneen katsoa, että henkilö on tahallisesti jättänyt ammattinsa rekisteröimättä. Tässä tapauksessa tulee työnantajan itse arvioida, mihin toimiin sen on syytä ryhtyä ja harkinnassaan työnantajan tulee luonnollisesti toimia työlainsäädännön mukaan.

Työnantaja voi irtisanoa työsuhteen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Työntekijästä johtuva asiallisena ja painavaan irtisanomisperusteena voidaan pitää laista johtuvien työsuhteeseen olennaisesti vaikuttavien velvoitteiden vakavaa rikkomusta tai laiminlyöntiä. Laissa ei ole tyhjentävästi esitetty, milloin laiminlyönti on niin vakavaa, että irtisanominen on mahdollista. Irtisanomisen perusteet ratkaistaan aina tapauskohtaisesti tilanteen olosuhteet huomioiden. Viime kädessä irtisanomisen laillisuudesta päätetään tuomioistuimessa.

Enää ei kannata odottaa

Rekisteröitymistä ei ole enää syytä viivyttää, vaan jokaisen kannattaa huolehtia rekisteröitymisestään mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään kesäkuun 2017 aikana. Rekisteröityminen käy kätevästi Valviran sähköisessä palvelussa.

>> Siirry rekisteröimään ammattisi

8.2.2017 uutista muokattu:  Viime kädessä irtisanomisen laillisuudesta päätetään työtuomioistuimessa muutettu:  Viime kädessä irtisanomisen laillisuudesta päätetään tuomioistuimessa.