Tiedote

Lastensuojelutarpeen räjähtämiseen on varauduttava – vaarassa lasten elämä ja työntekijöiden jaksaminen

Koronarajoitustoimien vuoksi lasten oikeudet eivät toteudu, ja ne ovat jopa vaarantaneet joidenkin lasten turvallista kasvua ja kehitystä. Lastensuojeluilmoitusten ja poliisille tulevien lapsiin kohdistuvien väkivaltarikosilmoitusten väheneminen sekä poliisin kotihälytysten lisääntyminen kertovat siitä, että kodit kätkevät nyt sisäänsä tavallista enemmän ongelmia.

– Kun koulut ovat kiinni ja päiväkodissa on vain reilu 20 % lapsista, lasten pahoinvointi ei tule esiin eikä tieto avuntarpeesta pääse lastensuojelun tietoon. Tämä kevät on osoittanut, että kouluilla, oppilashuollolla ja varhaiskasvatuksella on normaalitilanteessa merkittävä rooli lasten hädän esiin tuomisessa ja lasten hyvinvoinnin rakentamisessa, Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki sanoo.

Palveluita on lisättävä – apua tarvitaan nyt

Talentian viime viikolla julkaiseman selvityksen mukaan varhaiskasvatuksen työntekijöistä yli puolet on huolestunut oman ryhmänsä kotihoidossa olevien lasten tilanteesta. Huolta aiheuttavat muun muassa vanhempien jaksaminen, mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä perheiden ja lasten tuen tarve. Vain kolmannes vastaajista kertoi, että kunnassa on vahvistettu perheille tarjottavia matalan kynnyksen palveluita. Suurimmassa osassa niitä ei edes aiota järjestää.

– Riippumatta siitä, miten rajoitustoimia aletaan purkaa, on pidettävä huoli siitä, että lapset ja perheet saavat apua nyt. Matalan kynnyksen palveluita ja etsivää työtä on lisättävä. Lapsille on luotava uudenlaisia mahdollisuuksia pyytää apua esimerkiksi verkossa ja varhaiskasvatuksessa on ohjattava resursseja perheiden tukemiseen, jos lapsimäärät pysyvät edelleen alhaisina. Näitä apua tarvitsevia lapsia ei voida nyt jättää yksin kesän ajaksi, vaan on mietittävä, miten heitä kannatellaan syksyyn asti, Ristimäki sanoo.

Lastensuojelu kriisiytyy entistä pahemmin – mitoitusta kiirehdittävä

Lastensuojelun tarve on lisääntynyt vuosi vuodelta, mutta resursseissa tämä ei ole näkynyt. Työntekijöitä ei ole riittävästi vastaamaan perheiden ja lasten tarpeisiin, ja vain kolmannes kunnista on Valviran ja Aluehallintoviraston arvion mukaan pystynyt arvioimaan kunnassa asuvien lastensa lastensuojelutarpeen lain määräämässä ajassa. Yhdellä sosiaalityöntekijällä voi olla vastuullaan jopa lähes sata lasta. Kun koronakriisi alkaa purkautua, on varmaa, että lastensuojelutarve lisääntyy ja lapset ja perheet saattavat olla todella huonokuntoisia, kun he viimein päätyvät lastensuojelun asiakkaiksi.

– Tähän on varauduttava jo nyt. Olemme vaatineet vuosikymmenten ajan lastensuojeluun henkilöstömitoitusta ja suositelleet, että yhtä vastuusosiaalityöntekijää kohden olisi enintään 25 lasta, mikä on kansainvälinen suositus. Hallitusohjelmassa 35 lapsen mitoitus jo on, mutta rahaa vuoden 2020 budjettiin ei vielä saatu, vaikka lasten ja lastensuojelun hätä on ollut nähtävissä jo ennen koronakriisiä. Jotta pian lisääntyvään lastensuojelutarpeeseen voidaan vastata, on mitoitusta kiirehdittävä, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Lisäksi on huomattava, että lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä on pulaa ja monet jaksavat huonosti resursoidussa työssä vain lyhyen aikaa. Palkkaus ei vastaa työn vaativuutta ja pyöröovi käy. Työ on myös eettisesti raskasta.

– Mikäli lastensuojeluresursseja ei nyt lisätä, tulee työntekijöiden vaihtuvuus entisestään lisääntymään ja työntekijöiden jaksaminen on koetuksella. Nyt on ymmärrettävä, että lastensuojelun edellytykset auttaa ovat jo ennen koronaa olleet heikot. Kun tilanne alkaa pian purkautua, on lastensuojelu vaarassa kriisiytyä. Jos tähän ei varauduta, seuraukset voivat olla katastrofaaliset niin inhimillisesti kuin taloudellisesti Ristimäki sanoo.

Lisätietoja:

Tero Ristimäki, puheenjohtaja, puh. 040 583 2657
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia