Laadukkaat vanhuspalvelut tarvitsevat sosiaalialan osaamista

Laadukkaat vanhuspalvelut tarvitsevat sosiaalialan osaamista

Hallitus suunnittelee vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin muutoksia, joissa ei Talentian mukaan kiinnitetä riittävästi huomiota siihen, miten sosiaalialan vanhustyön erityisosaamista voisi hyödyntää.

Vanhuspalvelulaissa on asiakkaalle määritelty vastuutyöntekijä, joka auttaa asiakasta palvelujen toteuttamisessa ja koordinoinnissa. Hallitus kuitenkin suunnittelee, että vastuutyöntekijä korvataan sosiaalihuollossa jo käytössä olevilla omatyöntekijöillä.

Talentian mukaan aina silloin, kun kyse on sosiaalihuollon palvelujen tarpeen arvioinnista ja palvelujen järjestämisestä, on niistä vastaavan henkilön oltava sosiaalihuollon ammattihenkilö.

– Vanhusväestö kasvaa ja on yhä monimuotoisempaa, mikä vaatii monipuolista osaamista työntekijöiltä. Vanhuspalvelujen laadun takaamiseksi pitäisi hyödyntää gerontologista sosiaalityötä sekä geronomien ja sosionomien osaamista, sanoo Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Laadukkaat vanhuspalvelut vaativat sen, että työntekijöille varmistetaan mahdollisuus riittävään täydennyskoulutukseen. Talentia toivoo, että lakiesitystä täydennetään tältä osin.

Ihmetystä herättää myös se, miksi hallitus ei kiinnitä huomiota työn laatuun suhteessa asiakasmääriin.

– Vanhuspalvelujen kenttä laajentuu ja monimuotoistuu. Siksi on pidettävä huolta siitä, että ammattihenkilöstön työnjako ja tehtävänkuvat ovat tarkoituksenmukaisia sekä henkilöresurssit riittävät.

– Esitysluonnoksella tavoitellaan myös säästöjä kuntataloudessa. Koska esimerkiksi vastuutyöntekijöitä ei vielä kaikissa kunnissa ole, on säästöjen toteutuminen suunnitellussa laajuudessa epävarmaa, Manssila miettii.

Lue Talentian lausunto hallituksen esitysluonnoksesta:

https://www.talentia.fi/materiaalit/lausunnot_ja_kannanotot/lausunnot_ja_kannanotot_2016/ikaantyneen_vaeston_toimintakyvyn_tukeminen

Jaa sivu