Uutinen

KVTES:n oma varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelukohta sovittu

Kevään 2022 neuvotteluissa saavutettiin Talentian tavoite varhaiskasvatuksen sosionomin omasta hinnoittelukohdasta.

KVTES:n liitteessä 5 on nyt uusi varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelutunnus 05VKA042. Palkkahinnoittelukohtaan kuuluvien päätehtävät muodostuvat lasten kasvatuksen tehtävistä. Tehtäviin kuuluu myös muun muassa lasten ja perheiden palveluiden yhteensovittaminen, yhteistyö perheiden kanssa sekä monialainen yhteistyö. Tehtävät edellyttävät varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatuksen sosionomin kelpoisuutta (varhaiskasvatuslaki 540/2018 27 § ja 75 §).

Varhaiskasvatuksen sosionomin hinnoittelutunnuksen mukainen palkka on 2 530,71 euroa. Hinnoittelutunnuksen palkka on vähimmäispalkka.

– Mikäli sinut on palkattu kuntaan varhaiskasvatuksen sosionomiksi ennen hinnoittelutunnuksen valmistumista ja työsopimuksen mukainen palkka ylittää hinnoittelutunnuksen vähimmäispalkan, maksetaan sinulle edelleen kanssasi sovittua palkkaa normaalisti ja muutoksetta. Uusi hinnoittelutunnus ei ole peruste alentaa jo sovittua tehtäväkohtaista palkkaa tai tehdä uutta työsopimusta, korostaa Talentian neuvottelupäällikkö Tiina Kinnunen.

– Tämä on hyvä pohja, josta on hyvä jatkaa, hän sanoo.

>> Lue lisää