Uutinen

Kuraattorien kelpoisuutta ei saa väljentää

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakia ollaan uudistamassa ja samalla esitetään, että kuraattorin tehtävään riittäisi soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu sosiaalityön aineopinnot.

Talentian mielestä opiskelijahuoltopalvelujen laadun, sosiaalihuoltolain, lastensuojelulain ja oppilashuoltolain tavoitteiden turvaamiseksi kuraattorin tulisi aina olla sosiaalihuollon ammattihenkilö, eli sosiaalityöntekijä tai sosionomi.

”Mielestämme on lapsen edun mukaista, että hän saa tarvittaessa koulussa laillistetun sosiaalihuollon ammattihenkilön palveluja. Se on myös tärkeää viranomaistoiminnan sujuvuuden turvaamiseksi”, sanoo erityisasiantuntija Alpo Heikkinen Talentiasta.

Talentia näkee tärkeänä, että koulussa on käytössä sosiaalihuollon ammattihenkilön osaamista, jotta yhteistyö esimerkiksi lastensuojelun ja nuorisopsykiatrian kanssa toimii ja lasten ja nuorten tuen tarpeet tunnistetaan ajoissa, mikä vähentää myös raskaamman lastensuojelun tarvetta ja palveluiden kokonaiskustannuksia.

Kuraattorin kelpoisuusehtojen väljentäminen ei tuo säästöjä eikä vaikuta rekrytointiin, koska sosionomien saatavuus on hyvä koko Suomessa.

Aikaisemmin oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa kuraattorin kelpoisuusvaatimuksissa on viitattu sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslakiin, jolloin kuraattorilta on vaadittu joko sosionomin (AMK) tai sosiaalityöntekijän koulutusta. Sosiaalihuollon ammattihenkilölain myötä kelpoisuuslaki on kumottu, ja kuraattorin kelpoisuus tullaan määrittelemään nyt oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa uudelleen. Vastaavan kuraattorin kelpoisuusvaatimusta ei olla muuttamassa, vaan tehtävään vaaditaan edelleen sosiaalityöntekijän koulutus.

>>Lue koko Talentian lausunto (Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitystä on muokattu siten, että soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi kuraattorilta vaaditaan myös sosiaalityön aineopinnot.)

Kuva: iStock