Uutinen

Kuntien uudet työ- ja virkaehtosopimukset eivät ole vielä voimassa

Kunta-alan uusista työ- ja virkaehtosopimuksista syntyi 8.2.2018 neuvottelutulos. Sopimukset eivät ole tulleet kuitenkaan vielä voimaan, sillä neuvotteluosapuolista Julkisalan korkeakoulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ei ole hyväksynyt neuvottelutulosta. Näin toimimalla JUKO tukee vielä kesken olevaa yliopistosektorin sovittelua.

Tällä välin noudatetaan vanhaa kunnallista virka- ja työehtosopimusta. Uudessa sopimuksessa on esimerkiksi tilapäisiin hoitovapaisiin liittyviä muutoksia. Niitä ei kuitenkaan noudateta, ennen kuin uudet sopimukset on allekirjoitettu. Sopimukset on tarkoitus allekirjoittaa 2.3.2018.

Uudet sopimukset tulevat voimaan takautuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että joidenkin uusien sopimusmääräysten osalta työntekijälle syntyy takautuvasti oikeus palkkaan. Tästä esimerkiksi käy tilanne, jossa työntekijä jää kotiin hoitamaan alle 12-vuotiasta äkillisesti sairastunutta lasta.

Toimi näin, jos haet tilapäistä hoitovapaata

Jos haet tilapäistä hoitovapaata alle 12-vuotiaan äkillisesti sairastuneen lapsen hoitamiseksi, hae palkatonta vapaata tai vuosilomaa. Muista liittää hakemukseen tieto siitä, että haet palkatonta vapaata tai vuosilomaa nimenomaan tähän tarkoitukseen.

Voit aikanaan hakea takautuvasti saatavia, kun sopimukset on hyväksytty. Työntekijän pitää osoittaa, että kyse on äkillisesti sairastuneesta lapsesta, jotta vapaa voidaan taannehtivasti muuttaa.