Uutinen

Kunta-alan uusi sopimus mahdollistaa palkattoman omais- ja saattohoitovapaan

Kunta-ala sai uuden uusi työ- ja virkaehtosopimuksen 8. kesäkuuta. Neuvottelujärjestöt JUKO ja JAU solmivat sopimuksen KT:n kanssa sovittelulautakunnan sovintoesityksen pohjalta, ja Talentian hallitus hyväksyi esityksen maanantaina 6. kesäkuuta.

Uuden sopimuksen myötä työntekijän on mahdollista saada vuosittain viisi päivää palkatonta vapaata lähiomaisen hoitamiseksi. Oikeus omaishoitovapaaseen tulee voimaan 1. elokuuta lähtien. Työntekijällä on oikeus vastaavaan vapaaseen myös läheisen saattohoitoon osallistumisen vuoksi.

– Kyseessä on perhe- ja työelämän yhteensovittamista tukeva parannus työehtoihin. Enää työntekijän ei tarvitse käyttää omia lomiaan läheisistään huolehtimiseen yllättävissä tilanteissa, sanoo Talentian neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen.

Omaishoitovapaata on mahdollista käyttää tilanteissa, joissa omainen tai perheenjäsen on vakavasti sairas tai tarvitsee kiireellistä apua. Vapaata on mahdollista käyttää esimerkiksi omaisen saattamiseen lääkärikäynnille tai kuolemansairaan läheisen saattohoitoon.

Uudistuksen taustalla on osaltaan EU:n viime kesänä hyväksymä työelämän tasapainodirektiivi, joka painottaa muun muassa hoivan tarpeen kasvavan väestön ikääntyessä. Direktiivin myötä jäsenvaltioiden tulisi ottaa huomioon lisääntyvä hoivatarve kansallisessa päätöksenteossaan.

– Entistä useammalla on ikääntyviä läheisiä ja on oletettavissa, että hoivan tarve vain lisääntyy tulevaisuudessa, minkä vuoksi kyseessä on tarpeellinen uudistus, Hyytinen sanoo.

Kunta-alan uusi sopimus on kolmivuotinen. Sopimuskausi on alkanut takautuvasti 1.5.2022 ja se jatkuu 30.4.2025 saakka.

Lue myös:

Kunta-alan uuden sopimuksen ydinkohdat >>
Kunta-alan uusi sopimus – kysymyksiä ja vastauksia >>