Tiedote, Uutinen

Koko toimeentulotuen siirto Kelalle vaarantaisi heikoimmassa asemassa olevien oikeudet

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vastustaa ajatusta, että koko toimeentulotuki siirtyisi jatkossa Kelalle. Nykyisin Kela huolehtii perustoimeentulotuesta ja kunnat vastaavat ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta. Kelan entinen pääjohtaja Elli Aaltonen ja julkisoikeuden dosentti Matti Muukkonen ovat esittäneet, että Kela huolehtisi jatkossa toimeentulotuesta kokonaisuudessaan.

– Kelalla on vaikeuksia huolehtia nykyisestä tehtävästään perustoimeentulon myöntäjänä, joten kaikkien tukien keskittäminen sille ei ole kestävällä pohjalla. Kela on ensisijaisesti sosiaalivakuutuslaitos. Sen ratkaisut eivät pohjaudu yksilölliseen sosiaalihuollolliseen harkintaan toisin kuin kuntien täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, toteaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuonna 2017. Valtiontalouden tarkastusviraston raportti alkuvuodesta 2020 osoitti, että Kela-siirto heikensi perustoimeentulotuen yhteyttä sosiaalityöhön ja mutkisti asiakkaiden mahdollisuuksia saada ohjausta palveluihin. Tämä on vaikeuttanut etenkin heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden tilannetta.

Myös apulaisoikeuskansleri on esittänyt huolensa tämän vuoden tammikuussa Kelan perustoimeentulotukipäätösten laadusta sekä perustoimeentuloon oikeutettujen ihmisten oikeuksien toteutumisesta.

 

Sosiaalihuollon ammattilaisia palkattava lisää Kelaan

Koko toimeentulotuen siirto Kelalle edellyttäisi merkittäviä muutoksia sen henkilöstörakenteeseen ja toimintatapoihin. Toimeentulon yksilöllistä harkintaa sisältävien päätösten tekeminen edellyttää osaavaa sosiaalialan henkilökuntaa samalla tavalla kuin kunnissa on nyt.

Kelassa on keskeistä etuuspäätöksien oikea ratkaiseminen. Rahan lisäksi monet asiakkaat tarvitsevat kuitenkin tukea ja ohjausta, jota voidaan toteuttaa sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin.

– Talentia esitti jo vuonna 2017, että sosiaalialan asiantuntijuutta tulisi vahvistaa Kelassa. Olimme huolissamme, että sosiaalihuollon asiantuntijuus jää perustoimeentulotuen myöntämisessä riittämättömäksi, ja huolemme osoittautui valitettavasti todeksi, Jenni Karsio kertoo.

– Sosiaalihuollon palveluilla on vahva oikeudellinen perusta suojella haavoittuvassa asemassa olevia. Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut muodostavat kokonaisuuden, joiden avulla voidaan muun muassa vähentää syrjäytymistä ja köyhyyttä. Nyt tulee kehittää eheitä palvelupolkuja, joissa tieto kulkee ja asiakas ei eksy, Karsio korostaa.

Kun perustoimeentulotuki siirtyi Kelaan, Talentia esitti, että Kelan toimeentulotuen tiimeissä olisi vähintään yksi, mielellään useita, sosiaalihuollon laillistettuja ammattihenkilöitä perustoimeentulotuen ratkaisijoina ja asiakkuusvastaavina. Lisäksi Kelan kaikkiin vakuutuspiireihin esitettiin asiantuntijasosiaalityöntekijän vakansseja.

 

Asiakkaiden perusoikeuksia valvottava

Uudistus ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen myöntämisessä vaatisi myös keskustelua Kelan asemasta ja valvonnasta.

– Kela on eduskunnan valvonnan alainen sosiaaliturvalaitos. Mikäli koko toimeentulotuki harkinnanvaraisuuksineen siirtyisi Kelalle, tulisi ensin poliittisesti ratkaista, miten perusoikeudet turvataan viranomaisvalvonnalla samalla tavalla kuin muissakin julkisissa perusoikeuksia koskettavissa palveluissa, Karsio painottaa.