Uutinen

Kohtuullinen asiakasmäärä välitön ratkaisu lastensuojelun kriisiin

Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojan STM:n tilaaman selvitystyön ensimmäinen osa lastensuojelun kuormittavuudesta on valmistunut. Kananoja ei puolla lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän lakisääteistä mitoittamista. Ammattijärjestö Talentia ry jätti selvitystyöryhmässä mitoituksesta eriävän mielipiteen.

”Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän lakisääteinen asiakasmitoitus on ainoa keino, jolla voidaan välittömästi ja konkreettisesti puuttua sosiaalityöntekijöiden kuormitukseen”, sanoo Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

Varhainen tuki ei auta heti

Kananoja esittää, että perheille suunnattua varhaista tukea laajennettaisiin perhetyötä ja kotipalvelua lisäämällä. Lisäksi varhainen tuki olisi nostettava ensisijaiseksi, kun päätetään lastensuojelutyön resursseista. Näin vähennetään pitkäaikaisen korjaavan työn tarvetta ja hillitään sijaishuollon kustannusten kasvua.

Talentian mielestä varhaiseen tukeen on satsattava, mutta se ei ratkaise lastensuojelun akuuttia kriisiä. Tilanne vaatii välittömiä ja tehokkaita toimenpiteitä.

”Esitetyt ratkaisukeinot eivät vähennä vastuun ja työn määrää yksittäisen lapsen asiassa. Lastensuojelulain mukaisiin lapsen tapaamisiin ei monissakaan kunnissa riitä enää riittävästi aikaa ja ongelmat ehtivät pahentua. Tämä kriisi on ollut tiedossa jo kymmeniä vuosia ja nyt näyttää siltä, että vieläkään ei saada mitään konkreettista muutosta. Asiakasmitoitus on saatava nyt lakiin”, sanoo Talentian ammattiasioiden päällikkö Marjo Varsa.

Kananojan selvityksen ja Kuntaliiton keräämän aineiston perusteella voidaan arvioida, että noin 40 prosentilla palvelujen järjestäjistä sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä ylittää 30 asiakkaan rajan, mikä on Talentian suositus. Talentian tietojen mukaan asiakkaita voi paikoin olla jopa yli 100, jolloin sosiaalityöntekijällä ei ole mitään mahdollisuuksia hallita lasten asioita.

 

Sosiaalityöntekijät sitoutetaan rahalla ja työoloilla

Selvityksen mukaan kuormituksen taustatekijöitä ovat sosiaalityöntekijöiden ja erityisesti sijaisten rekrytointiin liittyvät vaikeudet sekä työn organisointiin, työoloihin, johtamiseen ja palkitsemiseen liittyvät tekijät. Ratkaisuksi ehdotetaan muun muassa sijaispoolia ja työntekijöiden täsmätukea.

”Nämä ajatukset ovat kannatettavia, mutta sijaispoolin kokoaminen on nykytilanteessa haastavaa, koska viratkin saattavat jäädä täyttämättä. Yliopistokoulutetut sosiaalityöntekijät eivät pysy lastensuojelussa eivätkä hae sinne töihin, koska palkka ja resurssit ovat niin heikot, sanoo Tero Ristimäki.

Talentian mukaan puheet sosiaalityöntekijäpulasta ovat liioiteltuja. Valviran rekisterissä on noin 6 000 rekisteröityä sosiaalityöntekijää, kun kuntien tarve Kuntaliiton mukaan on noin 3 500 sosiaalityöntekijää. Sosiaalityöntekijän tehtäväkohtainen mediaanipalkka on kuntasektorilla 3 002 euroa, kun Talentian tekemän selvityksen mukaan yli 4000 euron bruttokuukausipalkka voisi riittää houkuttelemaan 70 % sosiaalityöntekijöistä työpaikan vaihtoon.

”Sosiaalityöntekijöitä Suomesta kyllä löytyy, mutta nykyisillä työehdoilla heitä ei saada pysymään lastensuojelussa. Tarvitaan lisää palkkaa, lisää työntekijöitä ja lisää ammattitaitoista johtamista, jotta lastensuojelun akuutti kriisi helpottuu”, sanoo Talentian Tero Ristimäki.

Lisätietoja:

Tero Ristimäki, puheenjohtaja, puh. 040 583 2657

Marjo Varsa, ammattiasioiden päällikkö, puh. 044 078 9569

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry