Tiedote, Uutinen

Kela-siirron kritiikin peukalointi VTV:llä vahvistaa: toimeentulotukea ei tule siirtää kokonaan Kelalle

Koko toimeentulotukea ei pidä siirtää Kelan hoidettavaksi, painottaa Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Tänään 9.4. asia sai lisävahvistusta, kun Helsingin Sanomat uutisoi Valtion tarkastusvirasto VTV:n tarkastajien kriittisistä huomioista perustoimeentulotuen siirrosta Kelalle 2017. Uutisen mukaan VTV:n johtaja Anna-Liisa Pasanen oli kuitenkin siivonnut raportista kritiikit.

Raportista oli poistettu muun muassa kohta, jossa todetaan, että ”Kela-siirron myötä sosiaalityön ja yksilöllisen harkinnan toimeenpanon välinen yhteys heikkeni ja valtaosassa tapauksista katkesi kokonaan.

– Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelu muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla voidaan vähentää esimerkiksi syrjäytymistä ja köyhyyttä, muistuttaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Heikoimmassa asemassa olevat kärsineet eniten

VTV:n vuonna 2020 julkaistu tarkastusraportti nosti esiin, että Kela-siirto heikensi perustoimeentulotuen yhteyttä sosiaalityöhön ja mutkisti asiakkaiden mahdollisuuksia saada ohjausta palveluihin. Tämä vaikeutti etenkin heikoimmassa asemassa olevien asiakkaiden tilannetta.

– Todellisuudessa raportti olisi kuitenkin ollut vielä kriittisempi, jos sitä ei olisi siivottu, Karsio hämmästelee.

Alkuperäisestä raportista oli myös poistettu näkökulma, jossa kritisoitiin Kela-siirron valmistelua ja sitä, kuinka Kela ylipäätään sopii perustoimeentulon myöntäjäksi. Poistetun kommentin mukaan päätökset perustuivat olettamuksiin, eivätkä ottaneet huomioon kunnan aikuissosiaalityön asiantuntijuutta.

– Konkreettinen tutustuminen Kelan etuustoimintaan olisi ollut avainasemassa. Kunnan aikuissosiaalityössä on vankka asiantuntemus, joka nyt sivuutettiin, Karsio sanoo.

Alkuvuonna esiin nousi ajatus koko toimeentulotuen siirrosta Kelaan.  Nykyisin Kela huolehtii perustoimeentulotuesta ja kunnat vastaavat ehkäisevästä ja täydentävästä toimeentulotuesta.

– Kelalla on vaikeuksia huolehtia nykyisestä tehtävästään perustoimeentulon myöntäjänä, joten kaikkien tukien keskittäminen sille ei ole kestävällä pohjalla. Kela on ensisijaisesti sosiaalivakuutuslaitos. Sen ratkaisut eivät pohjaudu yksilölliseen sosiaalihuollolliseen harkintaan toisin kuin kuntien täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, Karsio muistuttaa.

> Lue lisää: Koko toimeentulotuen siirto Kelalle vaarantaisi heikoimmassa asemassa olevien oikeudet