Tiedote

Kehysriihestä raju isku sosiaalialalle 

Hallitus on ehdottanut kehysriihessä yllättäen muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölain sisältöön ja aikatauluun, vaikka STM:ssä on vasta aloitettu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölait yhdistävä uudistus hallitusohjelman mukaisesti. Lain on tarkoitus astua voimaan 1.1.2026.  
 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentiassa tilanne herättää epäuskoa, sillä ministeri Juuso on tuonut jatkuvasti esiin, että erillisratkaisuja ei tehdä, koska lakiin tehdään kokonaisuudistus. 

Nyt kuitenkin hallituksen riihitiedotteen mukaan henkilöstön saatavuuden helpottamiseksi ja lastensuojelun riittävyyden turvaamiseksi joustavoitetaan lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia siten, että säädetään kelpoisiksi toimimaan sosiaalityöntekijöinä myös sellaiset henkilöt, jotka ovat opiskelleet sosiaalityötä sivuaineena tai opinnot on suoritettu avoimessa yliopistossa.  
 
Tähän asti sosiaalityöntekijältä on edellytetty yliopistossa suoritettua ylempää, sosiaalityön pääaineopinnot sisältävää yhteiskunta- tai valtiotieteiden maisterin tutkintoa. Tilapäisesti työssä on voinut toimia enintään vuoden ajan laillistetun sosiaalityöntekijän johdon ja valvonnan alaisena sosiaalityön yliopisto-opiskelija suoritettuaan aineopinnot ja käytännön harjoittelun.  

– Talentia ryhtyy nyt selvittämään, viitataanko kirjauksessa tilapäisen sosiaalityöntekijän kelpoisuusehtoihin tai muuhun sosiaalityötä koskevaan kelpoisuuteen. Ammattihenkilölain valmistelu on vasta alkuvaiheessa ja on hyvin erikoista, että kehysriihestä tulee tällainen irrallinen hähmäinen yksittäistä ammattiryhmää koskeva linjaus kesken uudistuksen. Sosiaalityöntekijän työ on erittäin vaativaa erityisasiantuntijatason työtä, jossa on hyvin painavat virkavastuut erityisesti lastensuojelussa. Sosiaalityöntekijät tekevät päätöksiä esimerkiksi lasten huostaanotoista ja puuttuvat tarpeen vaatiessa itsemääräämisoikeuksiin. He tekevät merkittäviä taloudellisia päätöksiä, joilla on kauaskantoisia vaikutuksia lasten ja perheiden elämään. Tähän työhön on oltava sosiaalityön vahva maisteritasoinen osaaminen ja laillistus, sanoo puheenjohtaja Jenni Karsio.  

Lisäksi Talentia on pöyristynyt sosiaalihuollon palveluihin kohdistettujen säästöjen suuruudesta. 

– Sadan miljoonan euron säästöllä sosiaalihuollon palveluissa tulee olemaan tuhoisa vaikutus. Säästöjen sisällöstä tulee STM viestimään tarkemmin myöhemmin, mutta kyseessä on summa, jota ei voi saada kokoon ilman merkittäviä muutoksia palveluihin, jolloin asiakkaiden perusoikeudet saattavat vaarantua. 

Lisätietoja:

Jenni Karsio

Puheenjohtaja
Yhteiskunta-, sopimus- ja järjestöpolitiikka, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kansainväliset asiat
09 3158 6001, 044 541 5955