Lausunto, Uutinen

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilu vaatii lisäpanostusta henkilöstön saatavuuteen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia kannattaa Suomen hallituksen esitystä kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta. Se korostaa, että samalla on kuitenkin kiinnitettävä eritystä huomiota henkilöstön saatavuuteen ja koulutusmahdollisuuksiin.

Tällä hetkellä kelpoisista varhaiskasvatuksen opettajista on pulaa koko Suomessa. Siksi myös kaksivuotisen esiopetuskokeilun yhteydessä on mahdollista, että kelpoisia varhaiskasvatuksen opettajia ei saada rekrytoitua riittävästi.

–  Kokeilu ei saa aiheuttaa tilannetta, jossa kelpoisten varhaiskasvatuksen opettajien saatavuus entisestään pahenee laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisen osalta, painottaa Talentian erityisasiantuntija Marjo Katajisto.

Nykyisen lainsäädännön mukaan sosionomi (AMK) -taustaisen varhaiskasvatuksen opettajan on suoritettava kolmen vuoden kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, jotta hän saa kelpoisuuden toimia esiopetusryhmän varhaiskasvatuksen opettajana.

–  Sosionomi (AMK) -taustaisille varhaiskasvatuksen opettajille tulee pikaisesti mahdollistaa esiopetuksen opintojen suorittaminen opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen turvin. Toimenpide vastaa ministeriön tavoitteisiin nopeavaikutteisten koulutuskokonaisuuksien toteuttamisesta, Katajisto toteaa.

Koulutusmahdollisuuden avaaminen turvaa kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuuden ja estää alan henkilöstön vaihtuvuutta. Toimenpiteellä voidaan vahvistaa myös varhaiskasvatusalan veto- ja pitovoimaa urakehitystä parantamalla.

Lisäksi tulee arvioida esiopetukseen tarvittavan oppilashuollon henkilöstön riittävyys. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tueksi tarvitaan varhaiskasvatuksen kuraattoreita ja muita erityistyöntekijöitä.

Näillä toimenpiteillä vahvistetaan lapsen edun ensisijaisuutta kaksivuotisessa esiopetuksessa.

>> Lue Talentian lausunto kaksivuotisen esiopetuksen kokeilusta.