Tiedote

JUKO: SOTE-neuvottelun osapuolet jatkoivat keskustelua joustavasta ruokailusta

SOTE-sopimuksen neuvottelut jatkuivat maanantaina 21. helmikuuta. Neuvottelun osapuolet keskustelivat työaikana tapahtuvan joustavan ruokailun sallimisesta kaikissa työaikamuodoissa.

Asiaa on työstänyt SOTE-neuvottelujen työaikatyöryhmä, joka jatkaa myös muiden työaikamääräyksiin liittyvien tavoitteiden käsittelyä.
JUKOn neuvottelupäällikön Jouni Vattulaisen mukaan neuvottelijoilla on yhteinen tahtotila saada joustavan ruokailun asia ratkaistua, jotta saadaan vähennettyä siihen liittyviä paikallisia erimielisyyksiä.

– Esillä on useita ratkaisuvaihtoehtoja, mutta yhteisen mallin löytäminen on haastavaa, Vattulainen sanoo.

Lisää työhyvinvointia

JUKOn tavoitteena on, että työntekijät voivat valita halutessaan joutuisan ruokailun kaikissa työaikamuodoissa.

– Yleis- ja toimistotyöajalla tehtävässä työssä päivittäinen lepoaika, eli 30 minuutin ruokatauko, on työntekijän omaa aikaa. Silti työnantaja saattaa sinäkin aikana velvoittaa hoitamaan työasioita tai seuraamaan työpuhelinta. Tämä pidentää työntekijän työhön sidottua aikaa, Vattulainen kertoo.

Sen sijaan jaksotyössä on käytössä joutuisa ruokailu työajalla. Ruokailu kestää enintään 15–20 minuuttia, eikä se pidennä työhön sidottua aikaa.

– Työntekijän mahdollisuus valita ruokailumuoto edistää työntekijöiden työhyvinvointia, jaksamista ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Muutos ei myöskään lisää työnantajan kustannuksia vaan pikemminkin päinvastoin, Vattulainen sanoo.

Seuraavaksi 24. helmikuuta

SOTE-sopimuksen pääsopijapuoliin kuuluvat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT.

Osapuolet kokoontuivat nyt kuudennen kerran. Seuraava tapaaminen on torstaina iltapäivällä 24. helmikuuta.

Kerromme SOTE-sopimuksen neuvotteluista kotisivullamme www.juko.fi. Seuraa meitä Facebookissa ja Twitterissä @JUKOry aihetunnisteilla #neuvotellen2022 #sotesopimus. Opiskelijoille ja nuorille erityisesti suunnattu neuvottelusisältö Instagramissa @juko_ry.

Sopimus | Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus
Neuvottelijat | neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (JUKO), neuvottelujohtaja Tuomas Hyytinen (Talentia) ja neuvottelupäällikkö Harri Liikkanen (Suomen Terveydenhoitajaliitto)
Pääsopijat | JUKO, Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

SOTE-sopimus koskee lähes 180 000:ta palkansaajaa.

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO julkaisi tiedotteen 21.2.2022.

>> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla