Tiedote

JUKO: Kunta-ala kävi järjestökohtaiset neuvottelut perjantaina

Kunta-alan pääsopijat kävivät järjestökohtaisia neuvotteluja perjantaina iltapäivällä 25. helmikuuta. Tätä ennen neuvottelutapaamisessa keskusteltiin yhteisesti työelämän kehittämisen mallista.

Tyypilliseen tapaansa Kuntatyönantajat KT tunnusteli pääsopijatahojen näkemyksiä järjestöittäin. Keskustelussa olivat esillä sopimuskauden pituus, palkankorotukset ja tällä kertaa myös palkkaohjelmat.

Lisäksi aiheina olivat muut työehtomuutokset sekä kuntien ja hyvinvointialueiden uusi pääsopimus.

Uusien perhevapaamääräysten kirjaustavoista näyttää vallitsevan varsin pitkälti yhteisymmärrys, vaikka kustannuslaskennassa yhteistä säveltä ei ole vielä löytynyt.

Kunta-alan neuvottelupöydässä ovat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn lisäksi Sote (Super, Tehy, SPAL), Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kuntatyönantajat KT.

Seuraavan kerran osapuolet kokoontuvat jo huomenna lauantaina 26. helmikuuta.

Sopimukset | Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES), Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus (OVTES), Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus (LS), Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS), Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Palkankorotusten ja työehtomuutosten kustannusraami neuvotellaan yhteisessä pääneuvotteluryhmässä, muut työehdot sopimusalojen omissa neuvotteluryhmissä. JUKO tiedottaa pääneuvotteluryhmän neuvottelujen lisäksi KVTES- ja SOTE-sopimusneuvotteluista.

Neuvottelijat | puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), toiminnanjohtaja Maria Löfgren (JUKO), neuvottelujohtaja Laura Lindholm (Lääkäriliitto) ja edunvalvontajohtaja Jari Järvi (KTK Tekniikan Asiantuntijat), neuvottelupäällikkö Jouni Vattulainen (SOTE-sopimus / JUKO)
Pääsopijat | JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL, Jyty), Sote (Super, Tehy, SPAL) ja Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT

Kuntasektorin sopimukset koskevat yhteensä noin 425 000:ta palkansaajaa.

JUKO julkaisi tiedotteen 25.2.2022.

>> Seuraa sopimusneuvotteluja Talentian sivuilla