Uutinen

Hyvä käytäntö 2024 -palkinnosta kisaa neljä finalistia

Vuoden 2024 Talentian Hyvä käytäntö -kilpailun finalistit on valittu. Palkintoraati valitsi loppukilpailuun neljä toimintamallia, jotka ovat:

Hyvä käytäntö -kilpailuun osallistui tänä vuonna 15 ehdokasta. Kilpailun voittajasta päättää palkintoraati, joka koostuu Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian ja sen yhdistysten, THL:n Innokylän, Tampereen ammattikorkeakoulun, Pirkanmaan hyvinvointialueen, sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksen ja Globex Oy:n edustajista.

Yleisö voi äänestää suosikkiaan Hyvä käytäntö -kilpailun finalisteista

Hyvä käytäntö -kilpailun finalistit esittelevät työtään 5.–6.3.2024 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Tampereella. Tapahtumassa julistetaan myös kilpailun voittaja. Pääpalkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin Euroopassa.

Talentia valitsee voittajan palkintoraadin kanssa, mutta myös yleisö pääsee äänestämään omaa suosikkiaan finalisteista. Yleisökilpailu avataan tammikuussa 2024.

Finalistit Keski-Suomesta ja Pirkanmaalta

Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka:

Toimintamallin kohderyhmänä ovat asunnottomat tai asunnottomuuden riskissä olevat erityistä tukea tarvitsevat henkilöt. Tiimi tarjoaa asiakkaalle matalan kynnyksen sosiaaliohjausta, asumisneuvontaa sekä päihde- ja mielenterveystyötä. Tiimi ottaa yhteyttä ja reagoi nopeasti asiakkaan tilanteeseen, selvittää palvelutarpeen sekä ohjaa asiakkaan tarvittaessa muihin palveluihin.

Palkintoraati kiittää Nopsajalkaa vaikuttavaksi malliksi, jonka avulla asiakkaiden avunsaanti helpottuu. Malli lisää palvelujen tuottavuutta ja säästää hyvinvointialueen kustannuksissa.

– On hienoa, että mallia on kehitetty prosessimaisesti kokeilemalla ja yhteisoppimalla niin, että tarpeen mukaan toimintaa on uskallettu muuttaa, palkintoraati kiittää.

Monialainen liikkuva tiimi Nopsajalka toimii Keski-Suomen hyvinvointialueella, ja sitä rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Nepsy-pysäkki – tukea ja ohjausta lapsiperheille perheenjäsenen neuropsykiatrisissa haasteissa:

Nepsy-pysäkiltä lapsiperheet saavat ohjausta tilanteisiin, kun perheenjäsenellä on keskittymisvaikeuksia, tarkkaavaisuuden, toiminnanohjauksen tai aistisäätelyn haasteita. Nepsy-pysäkillä voi myös tutustua nepsy-tukimateriaaliin, kuten aistivälineisiin, visuaaliseen materiaaliin ja kirjallisuuteen. Ohjaus on kertaluontoista ja maksutonta.

Palkintoraati pitää Nepsy-pysäkkiä helposti sovellettavissa ja levitettävissä olevana toimintamallina.

– Kyseessä on tärkeä matalan kynnyksen palvelu, joka on kehitetty asiakastarpeeseen, palkintoraati kiittää.

Nepsy-pysäkki toimii Keski-Suomen hyvinvointialueen perhekeskuksissa ilman erillistä rahoitusta.

RAI-toimintakykytietoa terveyssosiaalityöhön:

RAI on kotihoidossa ja asumispalveluissa käytössä oleva asiakkaiden toimintakyvyn arviointijärjestelmä. Sen tarkoituksena on varmistaa yksilöllisen tarpeen mukaiset palvelut ikääntyneille, kehitysvammaisille sekä mielenterveys- ja päihdeasiakkaille.

Keski-Suomen hyvinvointialueen terveyssosiaalityöntekijät ja RAI-tiimi ovat luoneet yhdessä väylän, jolla voi hyödyntää RAI-toimintakykytietoa osana asiakkaan palvelutarpeen hahmottamista ja etuuksien ja palveluiden koordinointia. RAI-tietoa hyödynnetään esimerkiksi palveluiden suunnittelussa, laadun seurannassa ja kehittämistyössä. RAI-välineistö auttaa ammattilaisia huomioimaan asiakkaan toimintakykyä ja sen muutoksia. Mallin ansiosta asiakkaiden ei tarvitse toistaa eri ammattilaisille samoja asioita kerta toisensa jälkeen.

Toimintamalli tekee palkintoraadin mukaan näkyväksi terveyssosiaalityön tärkeyden ja merkityksen. Lisäksi tietoa hyödynnetään mallissa uudella tavalla.

– RAI-tietojen saavutettavuus mahdollistaa terveyssosiaalityön perustehtävän toteuttamista laadukkaasti ja kokonaisvaltaisesti. Siitä hyötyvät asiakkaat, terveydenhuollon henkilökunta sekä yhteistyökumppanit, palkintoraati kiittää.

Toimintamallia käytetään Keski-Suomen hyvinvointialueen erikoissairaanhoidossa ilman erillisrahoitusta.

Kaikki Messis Rap -työpaja yläkoululaisille/etsivä työ:

Kasvatuksellinen rap-työpaja on suunnattu yläkouluikäisille maahanmuuttajaoppilaille, joilla on haasteita koulunkäynnissä tai syrjäytymisriskiä. Tavoitteena on antaa oppilaille osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Työpajat sisältävät muun muassa biisien kirjoittamista, studiotyöskentelyä ja tuotantoon perehtymistä. Työskentely perustuu kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen siten, että nuoret tulevat kuulluiksi ja ymmärretyiksi.

Kaikki Messis Rap -työpaja on palkintoraadin mukaan yhteisöllisyyttä lisäävä ja syrjäytymistä vähentävä toimintamalli, joka on helposti laajennettavissa myös muualle.

– Ajankohtainen toimintamalli antaa äänen nuorelle. Arvioinnin perusteella kyseessä on vaikuttava menetelmä. Tästä yksi esimerkki on se, että toimintaan osallistuneiden nuorten kielitaito on parantunut, palkintoraati kiittää.

Toimintamalli on käytössä Tampereen kaupungissa, Ahvenisjärven koulussa. Mallia rahoittaa Tampereen kaupunki.

Edit. Tekstiä korjattu 4.12. Aiemmin jutussa luki, että Nopsajalka toimii Jyväskylän kaupungissa. Oikea tieto on, että Nopsajalka toimii Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Jenny Suominen

Yhteiskuntavaikuttamisen johtaja
Ammatillisen edunvalvonnan yksikön esihenkilö. Yhteiskuntavaikuttaminen.
09 3158 6021, 0504911401