Tiedote

Etiikkapalkinto intersukupuolisten kokemuksia päiväkodissa ja koulussa käsittelevälle opinnäytetyölle

Sosionomi (AMK) Eeva-Stiina Jaakonsaari on saanut intersukupuolisten kokemuksia päiväkodissa ja koulussa käsittelevästä opinnäytetyöstään Talentian etiikkapalkinnon.

Jaakonsaari kartoitti intersukupuolisten ja heidän vanhempiensa näkemyksiä siitä, kuinka intersukupuoliset lapset tulisi kohdata ja miten sukupuolen moninaisuus pitäisi ottaa huomioon varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.

Vastaajien mukaan perinteinen sukupuolijako ja sukupuoliroolit korostuvat koulussa useissa arkisissa käytännön tilanteissa. Päiväkodeissa arkiset käytännöt, tilat ja kasvattajien sekä lasten välinen vuorovaikutus on kouluja sukupuolisensitiivisempää.

– Turhia sukupuolinormeja purkamalla ja sukupuolten moninaisuutta esiin tuomalla on mahdollista helpottaa monen lapsen ja nuoren elämää. Päiväkotien ja koulujen ilmapiirin ja henkilökunnan toimintatapojen tulisikin olla sellaisia, että ne tukevat jokaisen yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia ihan joka päivä, Jaakonsaari sanoo.

Työ vahvistaa lastentarhanopettajien osaamista ja tietopohjaa

Talentian ammattieettinen lautakunta palkitsee vuosittain 700 euron stipendillä yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneen sosiaalialan opinnäytetyön, jonka tekijä on käsitellyt aihettaan ammattieettisellä tavalla tai tuonut esille ansiokasta ammattieettistä pohdintaa.

Ammattieettisen lautakunnan mukaan Laurea ammattikorkeakoulusta valmistuneen Jaakonsaaren aihe on rohkea eettinen valinta, joka vahvistaa lastentarhanopettajien osaamista ja tietopohjaa. Työssä tulee esiin erilaisuuden kytkeytyminen ihmisoikeuksiin ja aihe on yhteiskunnallisesti ajankohtainen.

Lue aiheesta lisää Talentia-lehdestä

Kuva: Jyrki Komulainen

Lisätietoja:

Alpo Heikkinen
erityisasiantuntija
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry
puh. 09 3158 6023
alpo.heikkinen@talentia.fi