Uutinen

Epäpätevyysalennuksen takaisinmaksu työnantajaa vaihtaneille

Useat kunnat ja kuntayhtymät ovat päättäneet maksaa takaisin työntekijöilleen ja viranhaltijoilleen perusteettomasti – eli vastoin KVTES:n nykyistä sopimusmääräystä – tekemiään ns. epäpätevyysalennuksia.

Jotkut työnantajat huolehtivat takaisinmaksusta vain niiden osalta, jotka edelleen ovat heidän palveluksessaan. Muilta edellytetään omaa aktiivisuutta.

Talentia kehottaa kaikkia jäseniään, jotka katsovat, että heidän palkastaan on perusteetta tehty epäpätevyysalennus, olemaan yhteydessä entiseen esimieheensä (tarvittaessa muuhun saman työnantajan edustajaan) ja esittämään vaatimuksen palkan erotuksen takaisinmaksamisesta.

Takaisinmaksun edellytys on, että tehtävät ovat olleet täysin samat, kuin työnantajan palveluksessa samaan aikaan olleiden, kelpoisuusehdot täyttävien työntekijöiden tai viranhaltijoiden tehtävät. Työnantajan tehtävä on ratkaista, onko vaatimuksen esittäjän epäpätevyysalennus perusteeton ja mikäli on, myös laskea takaisinmaksettava summa.

Oikaisun hakeminen virheelliseen epäpätevyysalennukseen