Uutinen

Ei edistystä yksityisen sosiaalipalvelualan neuvotteluissa

Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimusneuvottelut jatkuivat tänään 27.2., mutta edistystä ei tapahtunut. Neuvottelupöydässä odotetaan edelleen kunta- ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista ratkaisua.

Talentia tavoittelee yksityiselle sosiaalipalvelualalle tänä vuonna vähintään samansuuruisia korotuksia kuin kuntasektorilla, mukaan lukien kuntasektorin palkkaohjelman korotukset.

Seuraavan kerran neuvotteluosapuolet tapaavat 8.3.

Reilu pari viikkoa aikaa saada sopu palkankorotuksista


Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimuksen mukaan 2023 on ns. optiovuosi. Se tarkoittaa, että työehtosopimus on voimassa 30.4.2024 asti, jos neuvotteluosapuolet pääsevät sopuun palkankorotuksista määräaikaan mennessä.

Jos sopua ei saada aikaan viimeistään 15.3.2023, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 30.4.2023.

Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksesta neuvottelevat työntekijäpuolelta Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry, Sosiaalipalvelualan allianssi Salli ry, Julkisten ja Hyvinvointialojen liitto JHL ry ja sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.