Tiedote, Uutinen

Anna Pekkarinen on vuoden 2024 sosiaalialan asiantuntija

Tamperelainen kehittämispäällikkö Anna Pekkarinen on valittu vuoden 2024 sosiaalialan asiantuntijaksi. Tunnustuksen myönsi Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry.

Valintakriteerien mukaan vuoden sosiaalialan asiantuntijan tulee olla sosiaalialan korkeakoulutettu, laillistettu sosiaalihuollon ammattihenkilö, joka on ansioituneesti edustanut sosiaalialan ammattilaisia, alalle opiskelevia ja alalla työskenteleviä. Lisäksi hänen odotetaan tuoneen esille sosiaalialan yhteiskunnallista merkitystä, vaikuttaneen myönteisesti alan julkisuuskuvaan ja osoittaneen uraauurtavuutta alalla. 

Kaikki valintakriteerit täyttyivät Pekkarisen kohdalla kirkkaasti, Talentian hallituksesta kerrotaan. Hallitus teki päätöksen voittajasta alan ammattilaisten ehdotusten pohjalta.

Pekkarista tunnustuksen saajaksi ehdottaneiden perusteluissa korostui erityisesti tämän innostava, rohkea ja periksiantamaton työote.

– Hän on moniosaaja ja taistelee vankkumattomasti sen puolesta, että ensinnäkin sosiaalialan palveluilla olisi toimintaedellytykset ja toiseksi, että nuo palvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin ihan jokaisen apua tarvitsevan tarpeisiin, eräs ehdottajista kirjoittaa.

Oikeudenmukaisuutta tavoittelemassa

Tunnustus oli Sosiaalialan osaamiskeskus Pikassoksessa työskentelevälle Pekkariselle hieno yllätys:

– Olin hyvin, hyvin yllättynyt, mutta tietysti todella iloinen. Tähän ammattiin kuitenkin kuuluu oman toiminnan legitimiteetin kyseenalaistaminen, hän naurahtaa.

Kerrostuvat tuen tarpeet ja niihin vastaaminen on oma juttuni.

Pekkarinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä.

Hän on aikaisemmin työskennellyt aikuissosiaalityössä sosiaalityöntekijänä ja palvelupäällikkönä sekä väitöstutkimuksen parissa. Nykyisessä työssään kehittämispäällikkönä Pikassoksessa Pekkarinen aloitti keväällä 2022.

– Vaikka olen työskennellyt eniten aikuissosiaalityön parissa, olen kuitenkin vahvasti sosiaalialan Yleismies Jantunen ja kiinnostunut eri palveluista, hän kertoo.

Sosiaalialalla tuoretta vuoden sosiaalialan asiantuntijaa inspiroi oikeudenmukaisten lopputulosten tavoittelu, yhteistyö muiden sosiaalihuollon ammattihenkilöiden kanssa sekä työn jatkuva keskeneräisyys.

– Minua kiinnostavat eniten kaikista vaativimmissa olosuhteissa elävien ihmisten tilanteet ja palvelut. Kerrostuvat tuen tarpeet ja niihin vastaaminen on oma juttuni.

Työtä rakenteista käsin

Rakenteellinen sosiaalityö resonoi Pekkarista. Käsitteellä tarkoitetaan työtapaa, joka tarkastelee sosiaalihuollon asiakkaiden ongelmia suhteessa niiden yhteiskunnallisiin juurisyihin. Rakenteelliseen työhön kuuluu olennaisesti tiedon tuottaminen asiakkaiden tilanteista.

– Asiakkaiden yksilöllisten ominaisuuksien sijaan tulisi suhtautua herkkyydellä yhteiskunnallisiin rakenteisiin, jotka vaikuttavat monimutkaisten sosiaalisten olosuhteiden syntymiseen. Jos sosiaalisiksi ongelmiksi muodostuneet elämäntilanteet liittyvät rikkinäiseen järjestelmään, niin korjaaminen pitää myös aloittaa sieltä, hän pohtii.

Lisäksi Pekkarinen peräänkuuluttaa tutkivaa työotetta, jolla hän tarkoittaa analyyttista suhtautumista omaan tekemiseen.

– Se voi tarjota käsitteitä ymmärtää omaa työtä ja siihen liittyviä ilmiöitä ja havaintoja syvemmin.

Asiakkaiden yksilöllisten ominaisuuksien sijaan tulisi suhtautua herkkyydellä yhteiskunnallisiin rakenteisiin.

Oljenkorret käyttöön

Sosiaalipalvelujen heikko tilanne ja epäkohdat värittävät julkista keskustelua. Pekkarinen toivoisi sosiaalialan keskustelukulttuuriin lisää puhetta mahdollisuuksista.

– Suuret asiakasmäärät ja resurssien puute turhauttavat minuakin. Kielteisistä asioista pitää ehdottomasti voida puhua, mutta vähintään yhtä tärkeää on tuoda esiin ratkaisuehdotuksia ja nähdä mahdollisuuksia siellä, missä niitä on.

– Nämä mahdollisuudet liittyvät usein erityisesti asiakkaan ja ammattilaisen välisen suhteen rakentamiseen, kunnioittavaan ja välittävään kohtaamiseen sekä rohkeuteen toimia niin oikein kuin mahdollista hankalistakin olosuhteista huolimatta, hän summaa.

Kunniakirja ja 1000 euron stipendi luovutettiin Anna Pekkariselle Talentian 75-vuotisjuhlassa 19.4. Helsingissä Vanhalla Ylioppilastalolla. Palkinto myönnettiin Talentian juhlavuoden kunniaksi ensimmäistä kertaa historiassa.

Lisätiedot:

Jenny Suominen

Yhteiskuntavaikuttamisen johtaja
Ammatillisen edunvalvonnan yksikön esihenkilö. Yhteiskuntavaikuttaminen.
09 3158 6021, 0504911401