Uutinen

Ammattihenkilölakiopas on julkaistu

Talentia on ainoana ammattijärjestönä Suomessa tuottanut oppaan, joka tarjoaa perustetietoa sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuksista.

Oppaassa on hyödyllisiä sisältöjä niin sosiaalialan ammattilaisille, alan opiskelijoille kuin työnantajillekin.

Ammattilaiset saavat oppaasta tietoa ammattinsa rekisteröimisestä, ammattieettisistä velvotteista ja ammattihenkilön ammattioikeuksista sekä vastuista.

Opiskelijoille ja opettajille opas kertoo, mitä on hyvä tietää, kun aloittaa työuraa sosionomin, geronomin tai sosiaalityöntekijän ammatissa ja miten tulee toimia valmistumisen jälkeen, jotta saa ammatinharjoittamisoikeuden.

Työnantajat hyötyvät erityisesti osiosta, jossa kerrotaan sijaisten palkkaamisesta ja työnantajan vastuusta ammattihenkilöiden osaamisen turvaamisessa ja valvontakokonaisuudessa.

Talentian jäsenet saavat oppaan postitse 4.11. ilmestyvän Talentia-lehden mukana. Opasta voi lukea myös verkossa.

Lataa opas:

Ammattihenkilö_opas_sosiaalihuollon_ammattioikeuksista

>> Tutustu Talentian ammattihenkilölaki-sivuihin

Uutista on muokattu 6.10.: Ingressin Organisaationa-sana vaihdettu ammattijärjestönä-sanaan.