Tiedote, Uutinen

Aluevaalit eivät ole terveysvaalit – Talentia julkaisi vaalitavoitteensa

Aluevaalit ovat vähintään yhtä paljon sosiaalipalvelujen vaalit kuin terveysvaalit, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia painottaa.

– Sosiaalihuolto työllistää enemmän kuin terveydenhuolto sote-alueilla, korostaa Talentian puheenjohtaja Jenni Karsio.

Sosiaalihuollon palvelut kattavat koko elämän kirjon aina perhepalveluista ja lastensuojelusta aikuissosiaalityöhön ja iäkkäiden palveluihin.

– Aluevaalit ovat erittäin merkitykselliset vaalit, joten nyt jos koskaan on syytä äänestää. Aluevaalien tulokset vaikuttavat meidän jokaisen elämään, siihen miten sosiaalipalveluja toteutetaan omalla hyvinvointialueella, miten rahaa käytetään ja minne, Karsio toteaa.

Poikkeuksena on Helsinki, jossa kaupunki vastaa jatkossakin sosiaali- ja terveyspalveluista.

Vaaliteemoina työhyvinvointi, asiakasturvallisuus ja johtaminen

Talentia on julkistanut aluevaalitavoitteensa. Ne koskevat sosiaalihuollon työhyvinvointia, asiakasturvallisuutta ja johtamista.

– Sote-uudistus vaikuttaa historiallisella tavalla sosiaalialan korkeakoulutettujen työelämään. Olemmekin aluevaalitavoitteissa halunneet nostaa esiin nimenomaan henkilöstön näkökulman. Henkilöstö on se, joka saa uudistuksen aikaan. Tähän tarvitsemme hyvinvoivaa, hyvin resursoitua sosiaalihuollon henkilöstöä, jota johtavat sosiaalialan korkeakoulutetut, Karsio sanoo.

Talentian aluevaalitavoitteet ovat:

1. Työhyvinvointi kuntoon: hyvinvoiva työyhteisö ehkäisee henkilöstön vaihtuvuutta.

Turvalliset työolosuhteet, jatkuva oppiminen sekä työhyvinvoinnin johtaminen vaikuttavat merkittävästi siihen, että sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt voivat hyvin työssään. Hyvinvoivassa työyhteisössä vaihtuvuus on pientä, mikä takaa asiakkaille laadukkaat sosiaalihuollon palvelut.

2. Asiakasturvallisuus varmistettava: kulmakivinä kohtuullinen asiakasmäärä ja riittävästi sosiaalihuollon ammattihenkilöitä.

Asiakasturvallisuus edellyttää riittävää henkilöstöä ja asiakasmitoituksen noudattamista. Sosiaalihuollon laillistetut ammattihenkilöt varmistavat vaativan asiakastyön laadun monialaisessa ja moniammatillisessa yhteistyössä. Asiakasturvallisuuden perustana ovat ammattihenkilön korkeakoulutuksen tuoma osaaminen, ammatin eettiset periaatteet ja tutkittu tieto.

3. Asiantuntijat johtoon: sosiaalihuollon johtaminen kuuluu vain sosiaalialan korkeakoulutetuille.

Sosiaalihuollon asiantuntijoiden johtamisessa korostuu ammatillisen johtamisen tarve – siksi johdossa on oltava ainoastaan alan ammattilaisia. Sosiaalihuollon johtamisella vaikutetaan laajasti palveluiden laatuun, asiakasturvallisuuteen ja henkilöstön työhyvinvointiin. Ammatillisen johtamisen on oltava läsnä siellä, missä työtä tehdään.

Lue lisää: talentia.fi/aluevaalit