Akava: Uudenmaan erillisratkaisun mahdollistettava alueen elinvoimaisuus ja taloudellinen kilpailukyky

Akava toivoo, että hallituksen tuleva Uudenmaan sote-erillislinjaus ei lisää metropolialueelle yhteistyötä hidastavia hallinnollisia rakenteita. Kaupunkineuvos Kari Nenosen selvitystä Uudenmaan sote-erillisratkaisusta odotetaan lähiaikoina. Uudenmaan erillisratkaisua selvitetään osana sote-uudistusta hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

– Pääkaupunkiseutu on Suomen veturi, jonka taloudellisen ja toiminnallisen kilpailukyvyn varmistaminen myös kansainvälisesti on tärkeää. Tulevassa erillisratkaisussa on luotava rakenteet, jotka eivät estä sujuvaa yhteistyötä esimerkiksi maankäytön, liikenteen ja asumisen suunnittelussa, Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder muistuttaa.

Akava näkee, että mikäli nykyisen Uudenmaan alueelle tulisi esimerkiksi useita maakuntarajoja, ratkaisu voisi vaikeuttaa kuntien välistä yhteistyötä koko alueen kehittämisessä.

Akava pitää olennaisena myös sitä, että pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välille ei luoda kilpailuasetelmaa esimerkiksi sote-rahoituksen kanavoimiseen liittyen.

– Eri alueilla on omat haasteensa sosiaali- ja terveyspalvelujen rahoituksen suhteen. Koko Suomea yhdistää se, että väestömme ikääntyy ja huoltosuhde heikkenee. Ikärakenteen muutos on iskenyt etupainotteisesti muun muassa Itä-Suomeen. Toisaalta kaupungistuminen aiheuttaa ikääntyvän väestön kasvavan palvelutarpeen lisäksi kustannuspaineita kasvukeskuksille erilaisten investointien muodossa, Akavan johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause muistuttaa.

– Tehtävän erillisratkaisun on oltava sellainen, joka läpäisee perustuslain yhdenvertaisuuden vaatimukset esimerkiksi tarkastelussa pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä ja toisaalta mahdollistaa sen, että pääkaupunkiseudun sote-alueet tai vastaavat toimijat voivat ohjata HUS:ia yhdessä, Kause toteaa.

Akavan mielestä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen suhteen on tehtävä nopeasti keskeiset poliittiset linjaukset, joihin myös pääkaupunkiseutu voi sitoutua. Jatkovalmistelun on oltava avointa, keskustelevaa ja eri tahot sitouttavaa.

– Akavan näkemys on, että Suomi tarvitsee sote-uudistuksen. Kuntien taloustilanne on kestämätön. Palvelut jatkavat rapautumista ja eriarvoistumista ja terveyserot kasvavat, jos mitään ei tehdä. Kansalaiset odottavat poliitikoilta vastuullista johtajuutta ja meiltä kaikilta yhteiskunnan toimijoilta osoituksen, että tarvittavia, mittaviakin uudistuksia pystytään yhä tekemään, puheenjohtaja Fjäder painottaa.

Yhteyshenkilöt
johtava asiantuntija Hanna-Maija Kause
Puh. +358505667949

puheenjohtaja Sture Fjäder
Puh. +358400609717

Akava julkaisi uutisen 19.12.2019