Uutinen

Aikuiskoulutustuki päättymässä kesällä – tukea voi vielä hakea ennen syksyä alkaviin koulutuksiin

Aikuiskoulutustuki ja vuorotteluvapaa lakkautetaan näillä näkymin ensi kesänä. Hallituksen esityksen mukaan aikuiskoulutustukea ei enää myönnettäisi 1.8.2024 ja sen jälkeen alkaviin opintoihin. Myös mahdollisuus hakea vuorotteluvapaata päättyisi elokuun alussa.

Hallituksen esitys on parhaillaan eduskuntakäsittelyssä. Sen aikana lain sisältöön ja aikatauluun voi vielä tulla muutoksia. Eduskunnan odotetaan hyväksyvän esitykseen sisältyvät muutokset tämän kevään aikana.

– Jos haluat hakea aikuiskoulutustukea ennen tuen lakkauttamista, kannattaa laittaa hakemus vireille mahdollisimman pian, painottaa Talentian erityisasiantuntija Jaana Manssila.

Aikuiskoulutustukea olisi mahdollista saada vielä opintoihin, jotka alkavat viimeistään 31.7.2024. Tukea saisi 2025 loppuun asti. Lisätietoja aikuiskoulutuksen myöntämisestä voi kysyä Työllisyysrahastosta. Vuorotteluvapaan voisi aloittaa 31.7.2024 mennessä.

Talentia vastustaa aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamista

Talentia pitää aikuiskoulutustuen ja vuorotteluvapaan lakkauttamista vääränä ja lyhytnäköisenä päätöksenä. Muutoksella ei saada aikaan julkisten menojen säästöjä, joita hallitus tavoittelee.

Suurin osa aikuiskoulutustuen saajista on ollut naisia, ja erityisen innokkaasti tukea on haettu sote-alan koulutukseen. Esimerkiksi sosionomeista noin joka viides sai 2018–2021 aikuiskoulutustukea valmistumista edeltävinä vuosina.

– Sosiaalialaa ja varhaiskasvatusta koetteleva työvoimapula on vaarassa syventyä. Tuen avulla monet alan työntekijät ovat voineet edetä urallaan, nostaa koulutustasoaan ja täydentää koulutustaan. Nyt tie voi monella nousta pystyyn, Manssila sanoo.

Tukea ovat käyttäneet pieni- ja keskituloiset palkansaajat. Heistä todennäköisesti harvalla on säästössä sellaisia summia, joiden turvin voisi hetkeksi jättäytyä työelämästä ja jatkokouluttautua.

Aikuiskoulutustuen tilalle saatava uusi tukimuoto

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee vaihtoehtoja aikuiskoulutustuelle. Päätöksiä niistä ei vielä ole.

– Jos aikuiskoulutustuki lakkautetaan, pitää saada työn ohella opiskelun tosiasiallisesti mahdollistavat ratkaisut mahdollisimman pian. Lainapainotteisuus ei tällainen ratkaisu Talentian mielestä ole. Se vain vaikeuttaisi naisvaltaisten alojen asiantuntijoiden kouluttautumista työuralla tarvittavalla tavalla, Manssila painottaa.

Tutustu Talentian lausuntoon aikuiskoulutustuen, ammattitutkintostipendin ja vuorotteluvapaan lakkauttamisesta

Lue ajankohtaisia tietoja aikuiskoulutustuesta Työllisyysrahaston sivuilta >> aikuiskoulutustuki.fi

Jaana Manssila

Erityisasiantuntija
Sosiaalihuollon ammatinharjoittaminen ja vaikuttamistoiminta ammatillisissa asioissa, erityisesti vammais- ja vanhuspalveluissa, sekä koulutuspolitiikka ja kansainvälinen yhteistyö
09 3158 6025