Uutinen

Äänestä suosikkiasi Hyvä käytäntö -palkintofinalisteista

Nyt voit äänestää suosikkiasi Talentian Hyvä käytäntö 2022 -kilpailun finalisteista. Äänestys päättyy 27.2.

Äänestämään pääset tästä > Hyvä käytäntö -äänestys

Talentia valitsee yhteistyökumppaneidensa kanssa finalistien joukosta Hyvä käytäntö -palkinnon saajan. Palkinto on 1000 euroa ja matka sosiaalialan konferenssiin Euroopassa. Talentian verkkosivuilla äänestyksessä eniten ääniä saanut finalisti palkitaan kunniakirjalla.

Hyvä käytäntö -palkinnosta kisaa neljä toimintamallia

Enna-malli — keskitetty ennakollisten lastensuojeluilmoitusten käsittely. Vantaan kaupungin lapsiperheiden sosiaalityön yksikkö.

Palkintoraati kiittää Enna-mallia aidosti ennaltaehkäiseväksi toimintamalliksi, jossa perheen ongelmiin puututaan varhaisessa vaiheessa, eikä perhettä pompotella paikasta toiseen. Malli on arvioitu ja todettu vaikuttavaksi. Moniammatillinen yhteistyö toimii hyvin, ja asiakkaat ovat antaneet toimintamallista hyvää palautetta.

Lue lisää käytännöstä Innokylän verkkosivuilla: Enna-malli

Perhe yhtenäiseksi – perheterapeuttista tukea pakolaisperheille. Oulun kaupungin maahanmuuttajapalvelut, Turvallinen Oulu -hanke.

Perhe yhtenäiseksi -käytäntö on palkintoraadin mielestä tärkeä ennaltaehkäisevä palvelumalli, jolla tuetaan perheen kotoutumista ja eri kulttuurien tuntemuksen vahvistumista. Malli on kehitetty ilman erillisrahoitusta, ja se on lähtenyt hyvin leviämään. Se voidaan helposti mallintaa osaksi kotouttamis- ja perhepalveluiden kokonaisuutta. Toimintamalli on arvioitu.

Lue lisää käytännöstä Innokylän verkkosivuilla: Perhe yhtenäiseksi

Ruskon nanny – lainattavaa kasvatusapua lapsiperheille. Ruskon kunta.

Palkintoraati pitää Ruskon nanny -mallia helppona, matalan kynnyksen palveluna lapsiperheille. Perheet saavat nopeasti apua, ennen kuin ongelmat ehtivät kasvaa. Palvelu on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa, ja sillä on saatu aikaan hyviä tuloksia. Toimintamalli on arvioitu ja sitä voivat helposti kopioida myös muut.

Lue lisää käytännöstä Innokylän verkkosivuilla: Ruskon nanny

Sijaishuollon haastekisa. Pesäpuu ry.

Palkintoraati kiittää Sijaishuollon haastekisaa innovatiiviseksi ja ratkaisukeskeiseksi toimintamalliksi, jossa sijaishuollon nuoret osallistuvat kehittämistyöhön. Malli on yhteiskunnallisesti merkittävä ja se on mallinnettavissa myös muihin sosiaalipalveluihin. Toimintamalli on monipuolisesti arvioitu.

Lue lisää käytännöstä Innokylän verkkosivuilla: Sijaishuollon haastekisa

Mikä Hyvä käytäntö -kilpailu?

Talentia on jakanut vuodesta 2007 alkaen Hyvä käytäntö -palkinnon vuosittain sosiaalialan käytännölle, joka on helposti sovellettava, asiakkaiden ja työntekijöiden hyväksi havaitsema, yhteiskunnallisesti vaikuttava ja jota on arvioitu. Palkinnon tavoitteena on tehdä näkyväksi sosiaalialan työtä.

Lue lisää Hyvä käytäntö -kilpailusta ja edellisvuosina palkituista: Hyvä käytäntö -kilpailu