Talentian strategia

Talentian strategia

Talentian tahtotila on, että sen jäsenistö voi työssään hyvin, saa työstään oikeudenmukaista palkkaa ja voi tehdä työtään ammattietiikkansa mukaisesti.

Talentian strategian valmistelee Talentian hallitus ja sen hyväksyy liittovaltuusto. Talentian viimeisin strategia on linjattu syksyllä 2022, ja se on ns. rullaava.

Talentian perustehtävä on:

  • Palkka, työsuhteen ehdot ja työolot kuntoon
  • Jäsenten työn merkityksen esille nostaminen ja arvostuksen vahvistaminen
  • Jäsenkunnan yhtenäisyyden kehittäminen
  • Asiantuntevat ja helposti saavutettavat jäsenpalvelut

Talentian strategiset painopisteet ovat:

  1. Painopiste: Vahva etujen ajaja
  2. Painopiste: Asiantuntevin ja luotettavin kumppani uralla ja työelämässä
  3. Painopiste: Rohkea, aktiivinen ja näkyvä Talentia

 

Jaa sivu