Työelämän kehittämisryhmän tehtäviä

Työhyvinvoinnin, työolosuhteiden ja työturvallisuuden kehittäminen:

 • Hyvinvoiva työpaikkakilpailu
 • Työsuojelukoulutukset
 • Työsuojeluvaltuutettujen tuki

Ammattialojen tehtävien ja työnjaon selkiyttäminen:

 • Työnjakomallin jalkauttaminen ja työnjakoon vaikuttaminen
 • Hyvinvointialueuudistuksesta nousevien kysymysten ja tarpeiden ennakointi em. teemoihin liittyen

Kokoonpano

 • Sanna Lastikka (pj)
 • Sara Sola
 • Hanne Niemi
 • Sanna Juurakko
 • Eija Tiihonen
 • Noora Aarnio
 • Tiina Sarajärvi
 • Ella-Maria Tuomela
 • Ida-Maria Bimberg
 • Johanna Näätsaari
 • Anu Vanhala-Taimisto