Opinnäytetöiden ja pro gradu -tutkielmien yhteistyöpyynnöt

Ammattijärjestö Talentia tukee sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden lopputyön toteutusta mahdollisuudella välittää lopputyöhön liittyvää kyselylinkkiä, yhteydenottopyyntöä tai haastattelukutsua eteenpäin jäsenistöllemme.

Talentiaan lähetetyt yhteistyöpyynnöt käsitellään koordinoidusti opiskelijatoiminnassa. Opiskelijatoiminnan koordinaattori toimii yhteyshenkilönä yhteistyöpyynnöissä opiskelijoiden ja Talentian välillä.

Opiskelijatoiminnan koordinaattori arvioi yhdessä Talentian erityisasiantuntijan kanssa yhteistyön edellytyksiä saapuneen yhteistyöpyynnön perusteella. Yhteistyön arvioinnissa painotetaan työn hyödyllisyyttä Talentian jäsenkunnan kannalta.

Talentiaan toimitettujen yhteistyöpyyntöjen oheen tulee liittää tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi aiheen aiemmat tutkimukset sekä työn ohjaavan opettajan puolto.

Lisäksi pyyntöön tulee liittää tietosuojaseloste tai linkki siihen. Tietosuojaseloste tai sen linkki on liitettävä saateviestiin, joka lähtee kyselyn vastaanottajille.

Valmis opinnäytetyö / pro gradu -tutkielma on toimitettava Talentialle.

Opiskelijalle ja pian valmistuvalle

Mitä pitää ottaa huomioon jos käyt opintojen ohella työssä? Mitä pitää muistaa kun valmistut ja siirryt kokonaan työelämään? Mitä hyötyä on Talentian jäsenyydestä opiskeluaikana?

Sinua saattaa kiinnostaa myös