Opinnäytetöiden ja pro gradu -tutkielmien yhteistyöpyynnöt

Opinnäytetöiden ja pro gradu -tutkielmien yhteistyöpyynnöt

Ammattijärjestö Talentia tukee sosiaalialan korkeakouluopiskelijoiden lopputyön toteutusta mahdollisuudella välittää lopputyöhön liittyvää kyselylinkkiä, yhteydenottopyyntöä tai haastattelukutsua eteenpäin jäsenistöllemme.

Talentiaan toimitettavat yhteistyöpyynnöt käsitellään koordinoidusti opiskelijatoiminnassa. Opiskelijatoiminnan koordinaattori toimii yhteyshenkilönä yhteistyöpyynnöissä opiskelijoiden ja Talentian välillä.

Opiskelijatoiminnan koordinaattori arvioi yhdessä erityisasiantuntijan kanssa yhteistyön edellytyksiä saapuneen yhteistyöpyynnön perusteella. Yhteistyön arvioinnissa painotetaan työn hyödyllisyyttä Talentian jäsenkunnan kannalta.

Talentiaan toimitettujen yhteistyöpyyntöjen oheen tulee liittää tutkimussuunnitelma, josta käy ilmi aiheen aiemmat tutkimukset sekä työn ohjaavan opettajan puolto. Lisäksi pyyntöön tulee liittää tietosuojaseloste tai linkki siihen. Tietosuojaseloste tai sen linkki on liitettävä viestiin, joka lähtee kyselyn vastaanottajille.

Valmis opinnäytetyö / pro gradu -tutkielma on toimitettava myös Talentialle.

Jaa sivu