Sosiaaliala ja työnhaku: Uuden työn saa vain hakemalla

Kun haet uutta suuntaa tai työpaikkaa, keskitä voimiasi miettimällä, mitä todella haluat ja mihin kaikkeen taitosi sopivat. Uusi työpaikka voi löytyä yllättävästäkin paikasta, jos suhtaudut työnhakuun avoimin mielin.

Tavallisin tapa saada tieto avoinna olevasta työpaikasta on julkinen työpaikkailmoitus. Syvenny sen sisältöön huolellisesti. Älä pelästy, vaikka et täyttäisikään kaikkia ilmoituksessa kerrottuja toiveita ja edellytyksiä – ilmoituksiin usein listataan enemmän ominaisuuksia kuin mitä useimmat hakijat täyttävät.

Pohdi, sopiiko avoinna oleva tehtävä itsellesi ja omiin tavoitteisiisi.

Arvioi myös, onko työtä tarjoava organisaatio ja tarjolla oleva tehtävä itsellesi mieluisia. Koeta tarkastella itseäsi hieman etäämmältä, ulkopuolisin silmin ja myönteisesti: Mieti, osuvatko ominaisuutesi ja osaamisesi avoinna olevan tehtävän kanssa hyvällä tavalla yksiin.

Jos organisaatiolla on omat verkkosivut, tutustu niihin ja muodosta myös niiden avullakäsitys siitä, minkälainen organisaatio on työtä tarjoamassa. Perustietojen lisäksi sinulle saattaa nousta mieleen kysymyksiä, joihin tarvitset lisätietoa. Jos työpaikkailmoituksessa on mainittu yhteystiedot ja henkilö, jolta voi kysyä lisätietoja, ota häneen rohkeasti yhteyttä ja kysele mieltäsi askarruttavista aiheista jo ennen kuin laadit ja lähetät hakemuksesi.

Aidosti tehtävästä kiinnostunut hakija kiinnostaa työnantajaa enemmän kuin muodon vuoksi paikasta soitteleva. Jos ilmoituksessa ei ole mainittu lisätietoja antavan henkilön yhteystietoja, se yleensä tarkoittaa sitä, ettei tällaisia etukäteisyhteydenottoja myöskään kaivata.

Kun olet ollut organisaatioon etukäteen yhteydessä, muista mainita siitä myös hakemuksessasi viittaamalla aiempaan yhteydenottoosi. Tämä auttaa rekrytoijaa muistamaan, kuka olet. Hakemuksessasi voit myös ikään kuin jatkaa keskustelua esittämällä konkreettisia ehdotuksia niihin aiheisiin, joista mahdollisesti jo puhelimitse jo keskustelitte.

Miten osoittaa kiinnostus työpaikasta? 

Jos soitat avoinna olevasta paikasta ennen hakemuksen lähettämistä, muista:

 • miettiä etukäteen asiat, joista haluat keskustella tai kysyä
 • esitellä itsesi selkeästi
 • tarkistaa, onko vastaajalla sopiva hetki puhua avoinna olevasta työpaikasta
 • pitää kalenterisi saatavilla siltä varalta, että keskustelussa sovitaan tapaamisesta tai toisesta soittoajasta
 • esiintyä rauhallisesti ja asiallisesti
 • päättää puhelu kohteliaasti ja mahdollisesti tärkeimmät keskustelun aikana esille tulleet seikat kerraten

Kuvittele puhuvasi puhelinkeskustelu kasvotusten, niin saat ääneesi luontevuutta ja sopivasti itsevarmuutta.

Vinkit työhakemuksen laatimiseen

Laadi hakemus työpaikkailmoituksessa toivotulla tavalla.

 • Työhakemus on kirjallisen viestinnän näyte. Vaikka se olisi vapaamuotoinen ja persoonallinenkin, se on laadittava ajatuksella ja huolellisesti. Luetuta hakemuksesi jollakulla ennen lähettämistä varmistaaksesi, että siihen ei jää ajatuksellisia kömpelyyksiä tai kirjoitus- tai muita virheitä.
 • Persoonallinen hakemus huomataan, mutta mieti luovat ratkaisut työtehtävään sopiviksi.
 • Kirjaa haettavan työtehtävän kannalta oleellisimmat asiat. Kerro osaamisestasi käytännönläheisen esimerkkien kautta: näin hoidin tämän tapauksen; osaamiseni vahvistui, koska…
 • Kerro, miksi pidät itseäsi soveltuvana työyhteisöön ja mitä annettavaa juuri sinulla tässä työyhteisössä olisi.

Hyvä työhakemus on osaamisesi markkinointia. Työhakemus on yleensä varsin vapaamuotoinen oman osaamisen markkinointikirje, jossa hakija kertoo perustietonsa, osaamisensa ja koulutuksensa.

Ilmaisun on hyvä olla ytimekästä ja houkuttelevaa. Hakemuksen perusteella työpaikkaa tarjoava taho muodostaa hakijasta melko nopeasti kuvan: tällainen työntekijä ja ihminen tämä henkilö on.

Hakemukseen ei tarvitse kertoa itsestään liikaa; se ei ole elämäkerta. Työhakemuksen pääasiallinen tarkoitus ja tavoite on päästä haastatteluun.

Merkitse hakemukseen selkeästi omat yhteystietosi. On tärkeää, että työn tarjoaja saa sinut vaivatta kiinni. Jos esimerkiksi nykyisen työsi vuoksi olet hankalasti tavoitettavissa, kerro myös se ja ehdota, että voisit itse olla tiettyyn aikaan työn tarjoajaan yhteydessä. Yhteydenotolla hakemuksen lähettämisen jälkeen voit myös varmistaa, että hakemuksesi on tullut perille.

Sähköinen hakemuspohja – mitä siinä tulee muistaa?

Moni työnantaja käyttää sähköistä, valmiiksi laadittua hakemuspohjaa, joka täytetään verkossa. Suhtaudu siihen samanlaisella tarkkuudella kuin muihinkin lähettämiisi työhakemuksiin.

Mieti palkkatoive etukäteen. Usein työpaikka-ilmoituksessa pyydetään myös palkkatoivetta. Jos näin on pyydetty, toive on syytä myös kirjata hakemukseen. Apua palkkatoiveen määrittelemiseen saat Talentian palkkasuosituksista. Liian pieni palkkatoive viestii siitä, ettet ehkä osaa arvostaa osaamistasi. Liian suuri toive saattaa toisaalta hinnoitella sinut ulos ehdokkaiden joukosta, ellet osaa perustella palkkatoivettasi.

Viimeinen haastattelu ja palkkakeskustelu

Viimeistään haastattelussa palkasta usein jo keskustellaan. Silloin voit esimerkiksi kysyä, millaista palkkaa on ajateltu maksaa tai esittää jonkinlaisen arvion itsellesi sopivasta palkasta: ”Alkaako palkka kolmosella..?”

Työnhaussa voi käyttää myös näytekansiota eli portfoliota, joka on tavallisia työnhakupapereita laajempi kokonaisuus. Portfoliolla työnhakija esittelee osaamistaan ja persoonaansa. Portfolioon voit koota erilaisia työnäytteitä, kuten projektiraportteja, suunnitelmia, opinnäytteitä, koulutuksesta ja työpaikoista saatuja todistuksia, kunniakirjoja, lehtijuttuja.

Siinä voit kirjallisesti tai muuten kuvata syitä, joiden vuoksi olet opiskellut alaa ja kertoa sitoutumistasi alalle. Portfolio on konkreettinen näyttö osaamisestasi. Pelkät todistukset eivät sosiaalialalla kerro kaikkea, vaan omat ajatuksesi ja itsetuntemus ovat tärkeitä työnhaussa.

Portfolio on persoonallinen dokumentti tekijästään, joten tee portfolio kansilehdestä alkaen juuri itsesi näköiseksi. Portfolion kuten myös CV:n voi laatia sähköisenä ratkaisuna esimerkiksi Prezillä tai verkkosivuna.

Mitä tarvitset työhaastatteluun mukaan?

Joissakin tapauksissa työnantaja voi odottaa jäljennöksiä todistuksistasi. Lisää ne pyydettäessä liitteeksi hakemukseen. Hyvän tavan mukaista on todistaa liitteet oikeiksi kahdella allekirjoituksella.

Työhaastattelussa lunastetaan työhakemuksessa annetut lupaukset. Luo haastattelussa myönteinen ensivaikutelma.

Siinä auttaa valoisa asenne, rehellisyys, johdonmukaisuus sekä rento ja reipas olemus.

Valmistaudu haastatteluun. Haastattelutilanteessa voi olla läsnä yksi tai useampia henkilöitä. Yleensä paikalla on ainakin esihenkilö, jonka alaisuudessa tulisit työskentelemään. Lisäksi haastatteluun voi osallistua valintakonsultti, psykologi tai henkilöitä, joiden kanssa tulisit tekemään töitä.

Mitä muistaa ennen työhaastattelua?

Olet haastattelutilanteessakin varmalla pohjalla, kun olet tehnyt seuraavat asiat:

 • Olet ottanut selvää hakemastasi työpaikasta, työstä ja työympäristöstä.
 • Olet selvillä, kuka sinua haastattelee: tuleva esihenkilö, ulkopuolinen konsultti vai ryhmä.
 • Olet valmistautunut vastaamaan useimmin esitettyihin kysymyksiin.
 • Olet miettinyt oleelliset kysymykset, jotka aiot itse esittää haastattelijoille.

Haastattelu voi olla joko avoin tai jäsennetty. Kierroksia voi olla yksi tai useampia.

Avoimessa haastattelussa keskustelu elää tilanteen mukaan, kun taas jäsennetyssä haastattelussa haastattelija noudattaa valmiiksi laadittua rakennetta ja kysyy ennalta mietityt kysymykset.

Työhaastattelu on usein näiden kahden välimuoto. Haastattelu voidaan toteuttaa myös useamman hakijan ryhmähaastatteluna.

Haastattelu on esiintymistilanne. Muistathan, että suuri osa vaikutelmista syntyy sanattomasta viestinnästä, ilmeistä, eleistä, katseesta, äänestä, pukeutumisesta ja kosketuskäyttäytymisestä.

Jos sanallinen ja sanaton viestintäsi ovat ristiriidassa keskenään, vaikutelmat muodostuvat sanattoman viestinnän perusteella.


Vinkit työhaastatteluun

 • Etukäteen ei voi tietää, mitä haastattelussa kysytään. Haastattelijat voivat esittää vaikeitakin kysymyksiä, joihin sinulla ei ole vastausta tai joihin ei edes odoteta vastausta. Tällöin voit reilusti sanoa, ettet tiedä.
 • Rehellisyyttä arvostetaan, eikä tietämättömyys laske arvostustasi.
 • Työpaikkahaastattelussa vastauksista ei aina haeta niinkään pelkästään sisältöä, vaan samalla tarkkaillaan vastaajan itsenäisyyttä, päättelykykyä, päätöksentekotyyliä, tuloshakuisuutta, huolellisuutta,   johdonmukaisuutta, sopivuutta ryhmätyöhön, stressin ja epävarmuuden sietokykyä, suhtautumista kritiikkiin, kykyä kohdata erilaisia ihmisiä, muutosvalmiutta, joustavuutta, luovuutta, kunnianhimoa, motivaatiota ja  vaikkapa kehittymisennustetta.
 • Ole oma itsesi.

VINKKI: Asiallinen ja siisti pukeutuminen, hyvä ryhti, selkeä ja kuuluva ääni, katsekontakti, jämäkkä käden puristus sekä levollinen olemus ovat työnhaussa yllättävänkin tärkeitä. Harjoittele läsnäoloasi ja itsesi kantamista  joko peilin edessä tai toisen ihmisen kanssa.

(Lähde: Talentian työelämäopas)

Tee luonteva videohakemus – ja sädehdi ruudulla!

Meissä jokaisessa on jotain erityistä. Toimivan videohakemuksen ja onnistuneen etäkontaktin avulla saat tuotua esiin oman erityislaatusi, ja erotut siten joukosta. Kameraa on turha pelätä.

Tunnista vahvuutesti

Kehu-palvelussa voit kirjata saamasi positiivisen palautteen ylös. Palautetta on helppo hyödyntää esimerkiksi työhaastattelussa tai kehityskeskustelussa.

Elinikäinen oppiminen

Jatkuva oppiminen esiintyy tiuhaan puheissa, mutta mitä se käytännössä tarkoittaa – ja edellyttää?

Kiinnostaako kansainvälinen ura?

Kaipaatko täysin uusia näkökulmia arkeesi ja työhösi? Kansainvälisyydestä kiinnostuneille on tarjolla monia vaihtoehtoja.

Uratarinoita

Neljä sosiaalialan ammattilaista kertoo, miten ja miksi päätyi nykyiseen, mielenkiintoiseen työhönsä.

Sinua saattaa kiinnostaa myös