Jäsenyyden päättäminen

Jos haluat erota Talentiasta, sen jäsenyhdistyksistä ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkosta, sinun tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti esimerkiksi sähköpostilla. Liitosta ei voi erota jäsenmaksujen maksamista lopettamalla. Erotieto välittyy Talentian kautta jäsenyhdistyksille ja työttömyyskassalle.

Lähetä viesti jäsenyyden päättämisestä sähköpostitse osoitteeseen: jasensihteerit@talentia.fi.

Takautuvasti ei voi erota ja jäsenmaksut maksetaan aina erokuukauden loppuun saaakka.

Eroilmoituksen tulee sisältää seuraavat asiat:

  • Nimi, osoite ja syntymäaika tai jäsennumero (jäsenkortista tai jäsenmaksulaskusta)
  • Ilmoita, että eroat Talentiasta ja eroatko myös Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkosta
  • Ilmoita eropäivä, joka voi olla aikaisintaan sähköpostin lähettämispäivä
  • Jotta voimme kehittää toimintaamme, toivomme sinun myös kertovan erosi syyn. Se on kuitenkin aina vapaaehtoista.

Muista peruuttaa mahdollinen jäsenmaksuvaltakirja ilmoittamalla työnantajalle/palkanlaskijalle.

Mikäli olet siirtymässä toisen liiton ja/tai työttömyyskassan jäseneksi, eroaminen vanhasta ja liittyminen uuteen tulee tehdä kuukauden sisällä, jotta työttömyyskassan jäsenyys säilyy katkeamattomana ja jo kerrytetty työssäoloehto siirtyy mukanasi.